Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Kvalita tuku 40 %, nežádoucí látky 10 %, senzorika 40 %, informace na obalu 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto testu limitovala hodnocení nežádoucích látek i celkové hodnocení přítomnost emulgátoru E 476 ve výrobcích s obsahem tuku nad 41 %, kam podle legislativa nesmí přijít.

Použité metody

Měření obsahu mastných kyselin - GC-FID (plynová chromatografie s plamenovým ionizačním detektorem). Zjišťován byl obsah nasycených a nenasycených kyselin včetně transmastných a omega 3 a 6.

Měřeny byly tyto mastné kyseliny: stearová, nervonová, olejová, palmitolejová, palmitová, kapronová, eruková, kaprinová, kaprylová, arachová, behenová, eikosenová, linolenová, linolová, myristová, laurová, lignocerová.

Obsah tuku - gravimetricky.

Peroxidove čislo - ČSN EN ISO 3960.

Senzorické hodnocení

Senzorické hodnocení vzorků probíhalo na základě normy ČSN 56 0032.Hodnocení provádělo 6 proškolených hodnotitelů.

Obal a deklarace

Kontrola obalu zaměřená na čitelnsot, úplnost a správnost deklarovaných údajů. Hodnocena byla přítomnost výživových údajů, doporučeného použití a specifikace použitých tuků.

Přihlásit