dTest: Air Telecom ztěžuje spotřebitelům odstupování od smluv

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 25.3.2015   

Smlouva s operátorem sjednaná doma nemusí mít dlouhého trvání. Pokud si to rozmyslíte, můžete od smlouvy do dvou týdnů odstoupit. V případě podomního prodeje má podnikatel povinnost předat spotřebiteli písemný formulář usnadňující odstoupení od smlouvy. Pokud tuto zákonnou povinnost neplní, lhůta pro odstoupení se prodlužuje o rok.

Smlouvy uzavírané při podomním prodeji podléhají přísnějším pravidlům. Zákon podnikatelům především ukládá širokou informační povinnost. „Spotřebitelé se před podpisem smlouvy musí dozvědět o možnostech odstoupení od smlouvy, tedy zda ji mohou do 14 dnů zrušit bez udání důvodu i jak, kam a do kdy odstoupení oznámit. Prodejce také musí zákazníkovi předat písemný vzor odstoupení od smlouvy. Tedy formulář, kde se pouze vyplní potřebné údaje, což spotřebitelům usnadňuje smlouvu zrušit. Podobu vzorového formuláře určuje nařízení vlády,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Neznalost zákona neomlouvá, přesto některým podnikatelům povinné předání vzorového formuláře nic neříká. Obchodní zástupci společnosti Air Telecom, a. s. navštěvují spotřebitele, převážně seniory, v jejich domácnosti a nabízí výhodnější podmínky na volání. Těm, kteří podepíší, pak operátor znesnadňuje odstoupení od smlouvy. „V rozporu se zákonem totiž Air Telecom vyžaduje pouze písemnou formu odstoupení, přičemž vzorový formulář svým zákazníkům nepředává. Ti se snaží smlouvu s novým operátorem zrušit telefonicky, což se ukazuje jako těžko prokazatelné,“ uvádí Lukáš Zelený.

Zvláště pro starší lidi je jednodušší, mají-li v ruce vzorový formulář pro odstoupení, jak to správně má být. Usnadnit spotřebitelům vyvázání z nechtěných smluv bylo také účelem přijaté evropské i české legislativy.

Splnění informační povinnosti se bez poskytnutí písemného formuláře pro odstoupení neobejde. Nepředá-li podnikatel spotřebiteli vzorový formulář, porušuje zákon. „Ten podnikatele neinformující své nové zákazníky postihuje prodloužením 14dennní lhůty pro odstoupení od smlouvy uzavřené doma o celý jeden rok. Navíc spotřebitelé nejsou povinni uhradit ani poměrnou část ceny za již čerpané služby,“ konstatuje Lukáš Zelený.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

dTest, o.p.s. je největší českou organizací na ochranu spotřebitele, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit