Jak testujeme

V TESTU: 15 spotřebičů pro vaření v páře (z toho dva modely konstrukčně shodné). Sedm přístrojů zastupovalo kategorii malých, osm kategorii velkých spotřebičů (z toho sedm vestavných, včetně jednoho kombinovaného přístroje, a jeden stolní model).

 • PODÍL SKUPIN ZKOUŠEK NA CELKOVÉM HODNOCENÍ
  Vaření v páře 50 %, návod k používání 10 %, obsluha / manipulace 30 %, spotřeba proudu 5 %, bezpečnost 5 %.
 • SNÍŽENÍ HODNOCENÍ
  Celkové hodnocení kvality nemohlo být lepší než známka za vaření v páře. V případě »dostatečné« za bezpečnost bylo celkové hodnocení kvality sníženo o jednu známku; byl-li návod k používání »dostatečný«, mohlo být celkové hodnocení kvality maximálně o jednu známku lepší. Pokud byla příprava větších porcí (většího množství pokrmů) »dostatečná«, bylo hodnocení vaření v páře sníženo o půl známky, v případě »dostatečných« doporučení k vaření v páře bylo sníženo hodnocení návodu k používání. Pokud byly na výrobku naměřeny vysoké teploty dotykových ploch (hodnoceno jako »nedostatečné«), mohlo být hodnocení bezpečnosti vyšší nanejvýš o jednu známku.
 • VAŘENÍ V PÁŘE
  Postup vaření vycházel z návodů k používání a z receptářů, pokud byly součástí výrobků. Jestliže výsledky vaření nevedly k uspokojivému výsledku, opakovalo se vše s jiným nastavením přístrojů. Pět odborníků posuzovalo a hodnotilo postup vaření v páře a stejnoměrnost v páře uvařených potravin. Brambory: oloupané a nakrájené na stejně velké kousky. Nejdříve se v každém testovaném přístroji připravovalo 500 g brambor, poté co největší množství, které se vešlo do varných nádob. Hluboce zmražené potraviny: 500 g brokolice, 4 plátky filé z lososa, 6 kynutých knedlíků. Menu: souběžné vaření 500 g brambor, 400 g brokolice a 4 plátky filé z lososa. Pro přípravu menu bylo spoludodávané příslušenství velkých modelů rozšířeno o další varná poschodí; pokud rozšíření nebylo možné, snížila se dávka surovin. Doba vaření v páře: časy pro přípravu jednotlivých pokrmů i kompletního menu; byly zohledněny nutné časy nahřívání přístrojů. Příprava většího množství potravin: hodnotil se využitelný objem varných nádob, počet varných poschodí a možnost zvyšování jejich počtu (dokoupení dalších dílů).
 • NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
  Pět odborníků posuzovalo přehlednost a úplnost návodů. Hodnotili informace týkající se vaření v páře, přípravy hluboce zmražených potravin a pokrmů a postupů při přípravě kompletního menu. Údaje uváděné v tabulkách, které se vztahovaly k pokrmům připravovaným v rámci zkoušek, byly konfrontovány se zjištěnou skutečností. Odborníci přihlíželi i k tomu, zda mají spotřebitelé k dispozici buď v rámci návodů, či v samostatných publikacích recepty na přípravu pokrmů.
 • OBSLUHA / MANIPULACE
  Pět odborníků posuzovalo u každého testovaného výrobku míru snadnosti či obtížnosti pracovních postupů, zejména plnění nádob vodou, vyprazdňování nádobek zachytávajících zkondenzovanou páru a extrakty z potravin, plnění napařovacích nádob potravinami, vyjímání pokrmů, nastavování a obsluhu (vč. popisků a značek, označení, ovladatelnost obslužných prvků). čištění a odstraňování vodního kamene: zkoušky zaměřené na snadnost či obtížnost čištění všech částí výrobků jak po vaření, tak i po zanesení vodním kamenem (vápenaté usazeniny). Všechny plastové díly, označené výrobci jako vhodné pro strojní mytí, se myly v myčce nádobí při teplotě 55 °C; po 60 cyklech nebyly zaznamenány žádné vizuální změny materiálů.
 • SPOTŘEBA PROUDU
  Zjišťovala se spotřeba proudu při vaření jednotlivých pokrmů v páře a prováděla se její celková analýza. Příkon v režimu „Vypnuto“ se měřil, pokud byly k dispozici aktivní hodiny a/nebo displej, s pomocí aktivního displeje a/nebo aktivních hodin, avšak aniž by se přitom využívaly jiné funkce přístrojů.
 • BEZPEČNOST
  Elektrická bezpečnost: jednotlivé zkoušky a hodnocení celkového provedení a konstrukce přístrojů probíhaly ve smyslu norem DIN EN 60 335-1 a 60 335-2-6. Horké dotykové plochy: po půlhodině vaření v páře se provádělo měření teplot na obslužných prvcích, rukojetích nádob a poklic a rovněž na úchytech dvířek u velkých spotřebičů; vyhodnocovaly se i rukojeti pokliček malých modelů a plochy dvířek u velkých přístrojů. Základ pro hodnocení představovala norma DIN EN 563.

Přihlásit