Předváděcí akce jako druh drogy

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 5.3.2015   

Problematice předváděcích akcí se v minulých letech dostalo nebývalé pozornosti. Hlavní rozruch ale pomalu utichá a „šmejdi“ začínají opět nepozorovaně vystrkovat růžky. Což o to, asi málokdo čekal, že se tato skupina prodejců začne živit poctivou prací. Ale kde se bere ta nemizící základna seniorů ochotných dobrovolně předváděcí akce navštěvovat? Proč jsou tak nepoučitelní?

O autorce článku

Psycholožka Romana Mazalová je spoluautorkou publicistického dokumentu Šmejdi. Spolu se Silvií Dymákovou rok v převleku navštěvovala předváděcí akce, aby je zachytila na autentických záběrech a následně doplnila o názory právníka, psycholožky a dalších odborníků. Dokument, který jako první komplexně mapuje fenomén předváděcích akcí, vstoupil do kin 18. dubna 2013. Film poté běžel napříč celou republikou a senioři nad 65 let měli vstup zdarma. Mediálním partnerem filmu byl i časopis dTest.

Záměrně zacíleni

Lidé starší 65 let nejsou cílovou skupinou předváděcích prodejních akcí náhodou. Stárnutí je provázeno nejen řadou fyziologických změn, které jsou pozorovatelné okem, ale také řadou změn neurologických, které pro laickou veřejnost nejsou tak snadno „uchopitelné“.

Člověku se vlivem stáří zhoršují kognitivní funkce, tedy ty funkce, díky nimž je schopen vnímat svět kolem sebe. Jde o jakýsi ucelený balík dovedností, které jsou vzájemně propojené. Patří sem například schopnost učit se, zapamatovat si nové věci, rychlost myšlení, přizpůsobení se novým situacím, plánování. Mezi seniory se také často vyskytují nejrůznější formy demencí, jsou nedoslýchaví, pomalejší a v důležitých rozhodnutích dělají více chyb. Tuto skutečnost potvrzují pokusné ekonomické hry, které zkoumají ochotu investovat a riskovat, a to se skutečnými či herními penězi.

Zneužití mozkových struktur

Velkou roli v rozhodování seniorů během nákupu hrají také hluboké neuronální struktury. Senioři vyrůstali v době, kdy byl nedostatek většiny věcí, kdy se zboží muselo „vybojovat“ a kupovat do zásoby. Proto všechny ty hry, losovačky, binga a omezení nabídek. Prodejci zneužívají mozkových struktur seniorů, které byly formovány v době jejich produktivního věku.

Není jisté, do jaké míry si prodejci výše uvedené skutečnosti uvědomují a do jaké míry se jedná o náhodu, že objevili a dokázali tak vysoce neetickým způsobem zneužít přirozených degenerativních změn v mozku člověka. Nicméně umějí seniorům dát (nebo se alespoň tak tvářit) přesně to, po čem senioři touží. Zohledníme-li uvedené skutečnosti a pokusíme-li se na předváděcí akce podívat očima seniora, není tak nepochopitelné, proč se pro některé z nich tyto „výlety“ staly jakousi drogou, kterou nejsou schopni opustit.

 

Pro dTest zpracovala PhDr. Romana Mazalová, psycholožka


Přihlásit