Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah masa 40 %, dodržení deklarace 15 %, mikrobiologie 10 %, senzorické hodnocení 35 %.

Limity hodnocení

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, takzvaným limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla známku dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezen i celkový výsledek. V takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

V tomto případě mohly limitovat hodnocení kvality špatné známky za dodržení deklarace a senzoriku.

Použité chemické metody

Přítomnost drůbeží a hovězí bílkoviny byla zjišťována testem ELISA (kit NEOGEN).

Přítomnost sójové bílkoviny byla zjišťována testem ELISA Soya Assay (kit NEOGEN).

Obsah kolagenu byl zjišťován fotometrií.

Obsah bílkovin stanoven dle Kjeldahla.

Obsah masa byl stanoven výpočtem z analýz.

Obsah vody, tuku a popelu byl stanoven gravimetricky.

Obsah soli (chlorid sodný) byl stanoven volumetricky.

Mikrobiologické vyšetření

Stanovení celkového počtu mikroorganismů (CPM) technikou počítání kolonií vykultivovaných při 30°C: ČSN EN ISO 4833.

Stanovení počtu Escherichia coli technikou počítání kolonií: ČSN ISO 16649 – 1, ČSN  ISO 16649 – 2.

Horizontální metoda stanovení poštu koagulázopozitivních stafylokoků (Stafylococcus aureus a další druhy) kultivací: ČSN EN 6888 – 1, 2, 3

Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella kultivací: ČSN EN 6579.

Stanovení mikrobiální kontaminace stěrovou metodou. Kontrola účinnosti desinfekce: ČSN 560100, č. 144-148

Senzorické vyšetření

Panel tří odborných posuzovatelů hodnotil maso po smyslové stránce jako ve škole známkami 1 až 5.

Přihlásit