Jak vybrat dětskou bezpečnostní zábranu

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Aktualizováno: 12.11.2015

Ne všechny zábrany zajistí dětem bezpečnost a dospělým klid. V posledních pěti letech se dvě zábrany dostaly dokonce na seznam nebezpečných výrobků databáze RAPEX. Důvodem byly příliš velké mezery. Kdyby se mezi ně dítě zaklínilo, mohlo by se i uškrtit. Na co se tedy při výběru zábrany zaměřit?

Zábrany můžeme rozdělit na dva základní typy podle montáže. V prvním případě je třeba k připevnění na schodiště nebo mezi dveřní rámy vrutů či šroubů, ve druhém stačí bariéru instalovat pomocí přítlaku mezi dvě opory, čímž odpadá nutnost zásahů do stěn. Nezanechání stop po demontáži je plusem rozpínacích zábran, naopak za mínus lze považovat menší pevnost, jak ukázal náš test. Chcete-li ji umístit v horní části schodiště, volte raději šroubovací typ, který je pevnější. Do dolní části schodiště nebo mezi místnosti můžete volit rozpínací typ zábrany.Když si zvolíte typ zábrany,dbejte na to, aby nechybělo označení výrobce, dovozce či distributora, kompletní návod k použití a údržbě a která se hodí pro vámi zvolené místo.

Označení dětské bezpečnostní zábrany

Správné a úplné označení zábrany svědčí o tom, že výrobce zná požadavky příslušné normy. Na obalu musí být uvedeno, že zábrana vyhovuje nejnovější verzi, tedy EN 1930:2011. Ta nahradila předpis EN 1930:2000, od kterého se liší zejména náročnějšími požadavky na bezpečnost. V našem testu jsme však odhalili i výrobek, který odkazoval ke starší normě. Bezpečnostní zábrany, které vyhovují normě EN 1930:2011, musejí být trvale označeny následujícími údaji:

·         odkazem na EN 1930:2011

·         názvem, obchodní značkou nebo jiným způsobem identifikace výrobce, distributora, dovozce nebo maloobchodníka

·         maximální a minimální šířkou otvoru, pro který je bezpečnostní zábrana určena

·         upozorněním, že před instalací je nutné si přečíst návod, protože nesprávné nainstalování může být nebezpečné

·         pokud jsou u výrobku nutné nástěnné konzole, musí obsahovat varování, že jej není možné používat bez nich

Provedení

·         Přístupné hrany nesmějí být ostré.

·         Ostré hroty, hřebíky nebo šrouby nesmějí vyčnívat tak, aby se o ně dítě mohlo zranit.

·         Dřevo a podobné materiály nesmějí být poškozeny hnilobou nebo hmyzem.

Konstrukce

·         Bezpečnostní zábrana musí být konstruována tak, aby ji dítě nemohlo prolézt, přelézt nebo dokonce otevřít.

·         Nesmí obsahovat opory pro nohy, které by umožnily, že ji dítě přeleze.

·         Žádnou z mezer v zábraně nesmí projít celé tělo dítěte. Pokud by mohlo projít jen tělo, ale ne hlava, hrozilo by
          přidušení, v krajním případě až udušení.

·         Výčnělky a výstupky musejí být zabezpečeny tak, aby se za ně dítě nemohlo zachytit.

·         Zábrana nesmí obsahovat hračky nebo jim podobné předměty, které by dítě lákaly, aby si se zábranou hrálo.

Otevírání a zavírání

·         Konstrukce zábrany by měla co nejvíce snížit rizika, že se dítě naučí ovládat otevírací a zavírací systém.

·         Upevňovací prostředky musejí být tak pevné, aby se neuvolnily, ani když na zábranu dítě tlačí nebo s ní
          lomcuje.

NÁVOD K OBSLUZE

Nikdy při výběru dětské bezpečnostní zábrany nepodceňte návod. Je nedílnou součástí výrobku a musí obsahovat:

·         informaci, že se zábrana hodí pouze pro domácí užití a pro děti do 24 měsíců

·         seznam dílů, návod a/nebo schéma správného a bezpečného způsobu sestavení a upevnění

·         údaje o minimální a maximální šířce otvoru, pro nějž jsou zábrana nebo prodlužovací díly určeny

·         způsob upevnění a vhodný povrch, pro který je zábrana určena

·         informace o nebezpečích spojených s přelézáním nebo prolézáním zábrany

·         upozornění o nutnosti pravidelně kontrolovat, zda je zábrana správně uzavřena

·         doporučení, že další díly je vhodné zakoupit pouze u výrobce nebo distributora

·         návod na praní a čištění (je-li třeba)

·         typ uzavíracího systému (ruční/automatický)

I když zvolíte tu nejbezpečnější zábranu, dejte si pozor na její montáž a užívání. Vždy pečlivě kontrolujte, zda je uzavřena a uzamčena. Neopravujte případně poškozenou zábranu svépomocí, raději si pořiďte novou nebo ji svěřte odborníkům. Pokud je vaše dítě starší 24 měsíců, přestaňte ji používat. Zábranu omývejte vlhkým hadříkem a běžnými čisticími prostředky, vyhněte se bělidlům nebo chlóru.

Kromě zábran do dveří můžete na trhu najít také klasické dětské ohrádky do prostoru, ale i další bezpečnostní prvky, které lze v domácnosti použít. Jde třeba o pojistky do zásuvek, skřínek nebo šuplíků či zarážky na dveře nebo chrániče rohů.

Databáze testovaných výrobků

Dětské zábrany (12 výrobků)
poslední aktualizace: 26.2.2015


Přihlásit