Posílání fotografií přes internet

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Publikováno v časopise 11/2006

Posílání fotografií do digitálních minilabů přes internet má své záludnosti a specifika. Avšak v mnoha případech je to levnější než osobní přinesení zakázky či předání přes sběru. Formuláře na internetových stránkách provozovatelů umožní odeslání snímků ke zpracování každému, kdo zná i jen základy práce s počítačem a má ho samozřejmě připojen k internetu. Nevýhodou při těchto způsobech zadání zakázky je velký objem přenášených dat a tím i dlouhá doba připojení (on-line). Proto některé laboratoře umožňují přípravu celé zakázky off-line a připojení jen na dobu nutnou k vlastnímu přenesení fotografií. Navíc jsou často používány programy, které velikosti souborů při přenosu snižují. Obavy, že se tím výrazně zhorší kvalita fotografií, náš test nepotvrdil. Hotové fotografie je možné si vyzvednout ve vybrané sběrně, nebo si je nechat poslat na dobírku. Je to nejpohodlnější, ale menší zakázku to znatelně prodraží.

K některým zpracovatelům lze poslat fotografie jako přílohu e-mailu (vyzkoušeli jsme to). Zadávání přes specielní program (Klient) je ale většinou jednodušší a zákazník má jistotu, že na nic nezapomněl. Program jej vede systematicky krok po kroku.

Program Klient bývá zpravidla ve vzhledově stejných verzích on-line i off-line. Jeho instalace je většinou bezproblémová přímo ze stránek zpracovatele. Pozor jen na zpracovatele, kteří používají program stejného výrobce. Pokud se rozhodnete přejít k jinému zpracovateli, program i po korektním přeinstalování stále nabízí jen původního zpracovatele. Že by záměr?
Programy typu Klient se liší složitostí obsluhy i logikou ovládání. Výhodnější jsou ty, kde je zákazník stále informován o možnostech, naváděn k dalšímu kroku a informován o průběhu jednotlivých kroků. Na konci by měla být ještě před závazným odsouhlasením celá zakázka přehledně zrekapitulována a nabídnuta možnost stornování. V procesu zadávání by se neměla vyskytovat nejistota o správnosti prováděného postupu.

Mírně obtěžující může být u některých programů povinná registrace s vyplňováním množství osobních údajů.

Stejným způsobem jako program Klient lze použít i program Zoner Photo Studio. Po přípravě zakázky si lze vybrat odeslání na některého z velkozpracovatelů fotografií.

Mnoho zpracovatelů má několik smluvních partnerů (často prodejci počítačové nebo fotografické techniky), u kterých si lze v blízkosti bydliště fotografie vyzvednout. Některé z těchto adres se však obtížně hledají nebo mohou být neplatné.

Pozor při posílání fotografií přes některé servery, které z bezpečnostních důvodů nepovolují odesílání větších souborů, což jsou právě fotografie. Někdy je nutné povolit používání ActiveX, což opět z bezpečnostních důvodů některé systémy nepovolují. I některé další ochranné systémy, které slouží k zajištění bezpečnosti počítačů, mohou přenos fotografií zkomplikovat, nebo znemožnit.
Je nutno počítat i s tím, že se některé počítače mezi sebou prostě nemají rády a pokus o přenos fotografií končí opakovanými hlášeními typu: „Nejste připojeni k internetu“, „Špatné heslo“, „Aplikace se asi zasekla“, „Program je třeba zavřít“ a podobně.

Má-li digitální snímek pro požadovanou velikost fotografií nedostatečné rozlišení, bývá při zadávání zakázky výrazně označen a bude zpracován bez nároku na reklamaci kvality. V některých programech je pouze tabulka požadovaného rozlišení pro různé formáty fotografií a zadavatel si musí splnění podmínky ohlídat sám.

V některých programech je omezen datový objem pro každý přenášený snímek, v některých jen pro celkový objem zakázky. Při překročení je pak třeba zakázku rozdělit. Velmi objemné zakázky (snímky nekomprimované nebo s vysokým rozlišením, velké množství snímků) nejsou pro přenos přes internet vhodné a zvyšuje se pravděpodobnost chybného přenosu.
Pro zrychlení a zvýšení spolehlivosti přenosu se často používá komprese přenášení dat. Někdy je na kompresi zadavatel výslovně upozorněn, někdy ne.

Některé programy pro objednávání fotografií přes internet umožňují během této činnosti i vytisknout stvrzenku se všemi důležitými údaji. Často je plnohodnotně nahrazena e-maily, kterými zhotovitel potvrdí přijetí zakázky ke zpracování. Přes internet můžete u některých zpracovatelů sledovat i průběh zpracování zakázky.
Objednatel na svoji e-mailovou adresu dostává i oznámení o zhotovení, které obsahuje informace důležité pro vyzvednutí zakázky (zejména její číslo). Pokud jsou zakázky posílány na dobírku, oznámení o zhotovení se někdy neposílá.


Přihlásit