ESC bude radit na veletrzích

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2023 Obsah listopadového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 2/2015

Zima ještě není ani v polovině, ale už nyní začíná období plánování letních dovolených. Řeší se výběr destinace i způsob, jak dovolenou pojmout. Nabízí se zájezd od cestovní kanceláře i výlet po vlastní ose. Důležité je však také zvážit, jak je v těch-to případech spotřebitel chráněn. ESC poradí na blížících se veletrzích cestovního ruchu v Praze a Jablonci nad Nisou.
 

Stánek Evropského spotřebitelského centra najdou zájemci na veletrzích cestovního ruchu od 19. do 22. února na výstavišti v Praze-Holešovicích a od 19. do 21. března v Eurocentru Jablonec nad Nisou. Na severu Čech je v plánu také přednáška na téma práv účastníků zájezdů poskytovaných zahraničními cestovními kancelářemi, zmíněna budou i pozitiva a negativa objednání zájezdu přes internet.

Mezi možné nástrahy patří riziko odeslání objednávky zájezdu především na stránkách německých cestovních kanceláří, které jsou mezi Čechy oblíbené. Někteří čeští spotřebitelé přistupují k cestovním smlouvám uzavíraným po internetu tak, že dokud nic nezaplatí, nejsou nijak vázáni. Zapomínají přitom na německou právní úpravu a zvyklosti, podle kterých se cestovní smlouvy takto běžně uzavírají a cestovní kancelář například (bez ohledu na případnou platbu od klienta) v jeho prospěch vystaví letenku. Čeští spotřebitelé jsou pak nezřídka zaskočeni požadavkem na storno poplatky ve výši až 100 % ceny zájezdu.

Evropská unie v současnosti pracuje na novém znění směrnice o sdružených službách v cestovním ruchu, jímž chce reagovat na rychlý vývoj v oblasti cestování v digitální době a posílit postavení těch, kteří si dovolené organizují po vlastní ose a objednávají si personalizované cestovní služby. Zabývá se tak například ochranou spotřebitelů, kteří si k letence přikoupí i ubytování v hotelu a kteří dnes nejsou dostatečně chráněni jako v případě, kdy by si tyto služby objednali v rámci organizovaného zájezdu. Další úpravy na evropské úrovni se budou týkat odpovědnosti jak organizátora, tak nově rovněž prodejce zájezdu za poskytnutí všech objednaných služeb.

Evropské spotřebitelské centrum (ESC) poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech na jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatně pomáhají spotřebitelům řešit jejich problémy s obchodníky z jiných zemí EU, Islandu či Norska.

Kontakty na ESC pro ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Přihlásit