Už nejsme jen „ten časopis s testy“

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Ředitel dTest, o.p.s. Martin Černý v rozhovoru vypráví o fungování dTestu jako organizace i časopisu, o tom, co se za posledních šest let změnilo, a jak na dTest nahlíží zahraniční spotřebitelské organizace.

Martin Černý (1984) se věnuje spotřebitelské problematice od roku 2006. Od roku 2009 pracuje v dTestu, kde v posledním roce zastává funkci ředitele společnosti. Mezi jeho koníčky patří foxteriérka Žofka, která vyžaduje dostatečné pohybové vyžití a důslednou výchovu.

Pro začátek bychom se chtěli zeptat – přibližte čtenářům, co máte jako ředitel dTestu na starosti?

Ředitel dTestu stejně tak jako ředitel kterékoliv jiné organizace musí zajistit správný a bezproblémový chod společnosti. Ať už v oblasti finanční - aby se efektivně zacházelo s prostředky a chod organizace byl dlouhodobě udržitelný – personální, či dohlížet i na nezávislost a objektivitu organizace. Musí rozhodnout, co je možné realizovat a co zatím nejde. Úzce spolupracuje s jednotlivými vedoucími a s jejich pomocí řídí celý tým pracovníků.
dTest se ale od většiny společností liší tím, že činnosti, které vytváří, nedělá kvůli zisku či ke svému prospěchu, ale aby posílil pozici spotřebitele, zvýšil jeho informovanost a snažil se o celkové zkulturnění spotřebitelsko-podnikatelského prostředí.
 

V dTestu jste zažil mnohé, popíšete nám, jak jste v dTestu začínal?

Vlastně mi přijde, že jsem v dTestu krátce, ale když se nad tím zamyslím, pracuji zde šestým rokem. V době mého příchodu měl dTest asi pět zaměstnanců a několik externistů. Podle toho vypadala i moje činnost, která zahrnovala různorodé aktivity, hlavně administrativního charakteru. Jednalo se například o správu distribuce časopisu, komunikaci s předplatiteli, zajištění chodu kanceláří apod.
 

Jak se dTest od té doby změnil?

Rozhodně expandoval. Už když jsem nastoupil, prožíval dTest určitý růst, a to i do šířky poskytovaných služeb. A tempo se nám, myslím, povedlo udržet.
Pokud bych se časově vrátil ještě i před své působení v dTestu, tak hlavním motorem byla paní Ida Rozová, která založila občanské sdružení, vydávala časopis dTest a dlouhou dobu ho vedla i z pozice šéfredaktorky. Ta nastavila v dTestu hodnoty, které se snažíme držet i nadále. Právě jí patří obrovská zásluha za to, že dTest je tím, čím je a že tu je.
 

Co považujete za největší úspěch dTestu?

Jako úspěch dTestu vidím právě ten rozvoj, který se v posledních několika letech podařil. Podařilo se nám rozšířit povědomí o spotřebitelských právech. Mnoho spotřebitelů, ale i podnikatelů už ví, kam se mají obrátit, pokud se nevyznají ve spotřebitelských právech. Podařilo se nám postupně rozšířit časopis, zařadit pravidelné potravinové testy. Pořádali jsme mnoho seminářů, besed a mnoho dalšího. Z dTestu, "toho časopisu s testy", se stala spotřebitelská organizace poskytující komplexní služby z oblasti spotřebitelské problematiky.
 

Co byste na dTestu chtěl ještě zlepšit?

Zlepšit přímo na dTestu? Nezůstal bych jen u něj. Byl bych rád, kdybychom měli kapacitu a prostředky věnovat se některým oblastem spotřebitelské problematiky hlouběji a intenzivněji než doposud. Stále bohužel narážíme na některá omezení, která jsou dána právě našimi finančními možnostmi i personální kapacitou. Oblast finančních služeb, energetiky a další. Ty by potřebovaly nějaké jasné stanovisko, případně jakýsi maják.
 

A co tedy zlepšit mimo dTest?

Přál bych si, aby se zlepšily reakce podnikatelů na naše testy nebo vyjádření. Stále, i když v menší míře než dříve, se stává, že když zveřejníme třeba výsledek testu, výrobce či prodejce, který se provinil, začne všechno zpochybňovat, útočit nebo vyhrožovat. Kdyby místo toho začal pracovat na nápravě… Přitom my jsme si výsledky jistí, stojíme si za nimi a máme je od laboratoří. Není to něco, co bychom si tu dělali na koleně.
Ale abych si jen nestěžoval, už se nám několikrát stalo, že výrobce či prodejce si nechá zboží, které v testu dopadlo neslavně,  přetestovat a nebo rovnou výrobek stáhne a snaží se o nápravu. Potěší, i když si po našem upozornění opraví právní nedostatky, třeba v obchodních podmínkách a pak už „seká latinu“. A to je to, co bychom si přáli, aby bylo častější.
 

Jak hodnotíte spolupráci dTestu s partnery v zahraničí?

Velmi dobře. Spolupráce se zahraničními organizacemi, a to nejen v oblasti testování, je velmi cenným zdrojem informací a zkušeností. Přeci jen třeba Holanďané a vlastně většina spotřebitelských organizací v západní Evropě a v USA má podstatně delší historii. Jsou větší, a tak je větší i jejich vliv na celou oblast spotřebitelství. Ale i když jsme jejich "menšími mladšími kolegy", v některých oblastech je dokážeme překvapit. Abych ocitoval jednu pohádku - jsme malí, ale šikovní.
 

Jak vidíte budoucnost dTestu třeba za dalších deset let?

Doufám hlavně v to, že dTest se bude dál rozvíjet a stane se tak významnou spotřebitelskou organizací v České republice i na Slovensku a rovnocenným partnerem pro zahraniční spotřebitelské organizace.

Přihlásit