Poradna: Průtahy při reklamacích a další případy

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Má prodejce právo neuznat odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů, když nakoupíte přes internet, ale zboží si vyzvednete osobně? Co dělat, když prodejce po opravě zdržuje vydání reklamované věci? Jak postupovat, když se v záruční době porouchá věc, kterou jste koupili od soukromé osoby? 

Spotřebitelská poradna dTestu

Do nepříjemné situace se může dostat každý, proto vám přinášíme informace, jak se co nejefektivněji domoci svých práv s naší pomocí:

1) Uložte si do telefonu číslo poradenské linky dTestu 299 149 009. Každý všední den od 9 do 17 hodin jsou vám k dispozici naši poradci. Předplatitelé dTestu mohou využít přednostních služeb na čísle 272 272 273.

2) Setkáte-li se při nákupu, reklamaci či v jiné situaci s problémem, se kterým si nevíte rady, a je všední den mezi 9. a 17. hodinou, volejte hned.

3) Potřebujete-li vyřešit složitější problém, mějte po ruce všechny písemnosti (např. účtenku, smlouvu, záruční list), připravte si stručné shrnutí problému, aby se náš poradce mohl v dané věci rychle zorientovat a poradit vám, jak postupovat.

Koupila jsem si tričko na internetu a zvolila jsem osobní převzetí na jedné z poboček. Po vyzkoušení mi tričko nevyhovovalo a chtěla jsem ho vrátit. Prodejce to však odmítl s tím, že vrácení není možné, protože jsem si zboží vyzvedla osobně. Kdo má pravdu? Karla J.

Rozhodující je forma, jakou byla kupní smlouva uzavřena, nikoliv způsob dodání takto zakoupeného zboží. Jelikož jste zboží koupila pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, telefon apod.), máte právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Zákon nestanoví pro osobní odběr výjimku z tohoto ustanovení.

 

Co mám dělat, když mi prodávající odmítá vydat reklamovanou věc? Už na začátku reklamačního řízení mi oznámil, že si mám opravenou věc přijít vyzvednout až 30. den. Přitom mám informaci přímo ze servisu, že oprava byla provedena neprodleně a zboží bylo zasíláno zpět do prodejny dva týdny po mém uplatnění reklamace. Jakub V.

Třicetidenní lhůta k vyřízení reklamace představuje zákonem dané omezení délky, aby kvůli vadnému plnění nebylo zasahováno do oprávněných zájmů spotřebitele více, než je nezbytně nutné. Je však povinností prodávajícího vyřídit reklamaci co nejdříve. To znamená odstranit vadu a věc vrátit bez zbytečných průtahů. Máte-li důkaz, že prodávající vědomě protahuje reklamační řízení bez rozumného důvodu, doporučujeme ho prokazatelně vyzvat k vydání věci s upozorněním, že v opačném případě budete uplatňovat náhradu škody, která v důsledku zbytečných průtahů vznikne. Takovou škodou může být cena za zapůjčenou náhradní věc po této výzvě. 

 

Koupil jsem si mobilní telefon od prvního majitele. Byl ještě zabalený, nepoužitý. Pořídil ho v e-shopu s elektronikou jako dárek pro syna, kterému se tento model nezamlouval. Po deseti měsících se objevil problém, a tak jsem ho poslal na reklamaci do e-shopu, protože mám od původního majitele kopii jeho kupního dokladu. Pracovníci e-shopu mě opakovaně telefonicky ujistili, že není problém, když na faktuře je jméno původního majitele. Avšak po opravě odeslali telefon na jeho adresu, kterou měli v databázi. Co mám teď dělat? Lukáš N.

I když jste koupil zcela nový nerozbalený výrobek od jeho majitele, neznamená to, že máte práva ze záruky, která náleží jemu vůči jeho prodávajícímu. Za vady odpovídá vždy ten, kdo si od vás vezme na základě kupní smlouvy peníze. Jinými slovy máte právo namítat vady u původního majitele. Pokud s tímto majitelem buď při uzavírání kupní smlouvy, nebo až později, kdy se na věci vyskytne v záruční době vada, uzavřete současně i smlouvu o postoupení práv ze záruky a tuto smlouvu doložíte při reklamaci prodávajícímu, musí prodávající respektovat změnu v osobě oprávněné ze záruky a vyřídit reklamaci pro vás. Někdy však bývá postoupení práv ze záruky vyloučeno v obchodních podmínkách prodávajícího, což je potřeba si ověřit. V takovém případě je k docílení bezplatné opravy u prodávajícího zapotřebí součinnosti původního majitele. Situace by byla jednodušší, kdyby na kupním dokladu vystaveném prodávajícím nefigurovalo jméno kupujícího, tj. ve vašem případě původního majitele. V tuto chvíli vám nezbude, než kontaktovat původního majitele, vyžádat si od něho vaši věc a ošetřit postoupení práv ze záruky do budoucna.

 

Objednala jsem si v e-shopu šicí stroj, zásilku mi doručovala pošta do práce. Zběžně jsem prohlédla její obal, nezdál se být poškozený, a tak jsem balík převzala. Až doma jsem stroj vybalila. Byl poškozený a úlomky byly na dně krabice. Hned druhý den jsem volala internetovému prodejci, co se stalo. Vyzval mě k reklamaci na poště, a jakmile budu mít o jejím uplatnění záznam, abych mu jej poslala. Na základě toho rozhodne, zda mi poškozené zboží vymění. Musím to skutečně s poštou řešit já? Může dodání nové věci vázat na vyřízení reklamace u pošty? Romana N.

S ohledem na znění poštovních podmínek pro případy, kdy se zjistí až po převzetí zásilky, že její obsah je poškozen, můžete jedině vy jako adresát reklamovat poškození zásilky při přepravě. To však nemá vliv na vaše nároky vůči prodejci, který odpovídá za to, že věc je v době převzetí bez vad a tedy i nepoškozená. Jste oprávněna požadovat dodání nové věci v rámci vaší reklamace vůči prodejci bez ohledu na to, zda pošta uzná své pochybení. Uplatněním reklamace u pošty pomůžete docílit odškodnění prodejce, který zboží vypravil v pořádku, a nyní by se mu věc měla vrátit poškozená. Proto doporučujeme v této záležitosti prodejci poskytnout součinnost k objasnění odpovědnosti pošty za škodu. 

Přihlásit