Nový rok s novými štítky

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 1/2015

V rámci zvyšování úspornosti elektrospotřebičů dochází neustále k vývoji, na který reaguje i nová legislativa. Ta má za cíl snížit spotřebu a maximálně zefektivnit využití energie a vody v domácnosti. Po zavedení povinnosti označovat energetickými štítky vysavače, která platí od září 2014 přicházejí nová pravidla.

Od 1. ledna 2015 mají prodejci povinnost viditelně označovat energetickými štítky další spotřebiče – plynové trouby a digestoře. Mění se také grafická podoba štítků elektrických trub a v září 2015 přibudou na seznam ohřívače vody a vybrané topné systémy.

Další novinkou je, že kromě kamenných prodejen se označování energetickými štítky bude nově týkat i e-shopů. Ty dosud tuto povinnost měly pouze v textové podobě, s předepsaným souborem informací, které mají poskytovat. Od ledna bude muset každý nově nabízený výrobek obsahovat i energetický štítek v grafickém zobrazení. Informaci o energetické třídě musí navíc obsahovat každý propagační materiál nebo reklama uvádějící informace související se spotřebou energie nebo cenou konkrétního výrobku.

 Energetický štítek plynových trub
I. název nebo ochranná známka
II. identifikační značka modelu
III. zdroj energie
IV. třída energetické účinnosti
V. využitelný objem
VI. spotřeba energie na cyklus
 

Úsporná domácnost

Původně se nařízení zaměřené na energetické štítkování týkalo pouze bílé techniky, postupem času se však rozšířilo i na další typy přístrojů a dnes zahrnuje i domy či pneumatiky. Dosud byly energetické štítky zavedeny u praček, chladniček, myček, sušiček, klimatizací, světelných zdrojů, televizorů, elektrických trub a zmiňovaných vysavačů (více v článku Energie pod kontrolou).

Celá legislativa související se štítkováním vychází ze snahy zajistit srovnatelnost výrobků při jejich výběru, a motivovat tak spotřebitele k energetickým úsporám a snížení spotřeby vody v domácnosti. Při nákupu spotřebičů se počítá s tím, že budou sloužit několik let. Zákazník by tudíž měl mít k dispozici maximální množství informací a možnost rozhodovat se při nákupu nejen na základě ceny výrobku, ale brát v potaz i budoucí náklady na provoz.

Na deklarované údaje o spotřebě však nelze stoprocentně spoléhat. Výrobce udává hodnoty, které nemusejí plně odpovídat situaci v běžné domácnosti, protože vychází z mezinárodního standardu, jehož úkolem je srovnat jednotlivé výrobky dané kategorie. V našem testování elektrospotřebičů se pravidelně zaměřujeme na spotřebu odpovídající optimálnímu nastavení a využití spotřebičů (televize nabízí nejlepší možný obraz, do chladničky se ukládají čerstvé potraviny ke zchlazení apod.), což vede mnohdy k jiným hodnotám.

 

Od 1. ledna 2015 dochází také k aktualizaci energetických štítků elektrických trub. Nejde přitom jen o zlepšení přehlednosti, ale především o reakci na vývoj, díky němuž vznikají úspornější spotřebiče a je třeba přizpůsobovat i značení. Zatímco poslední verze štítku pro elektrické trouby obsahovala nejvyšší třídu energetické účinnosti A, dnes už je nejúspornější třídou A+++.

 

Kontrola štítků

Pro výpočet údajů uváděných na energetickém štítku existují přesné předpisy. Je tedy možné kontrolovat, zda se na nich objevují správné informace. To je úkol pro Státní energetickou inspekci coby dozorový orgán. Monitoringu se však věnují i různé evropské projekty, do kterých jsou zapojeny neziskové či obecně prospěšné společnosti. Příkladem může být projekt Atlete, který si dal za cíl poukázat na potřebu dohledu. V prvním kole se soustředil na ověřování energetických štítků u chladniček, ve druhém u praček.

Projekt Atlete I probíhal od června 2009 do července 2011. Bylo otestováno 80 chladniček, mrazáků a jejich kombinací dostupných na evropském trhu. U 67 % výrobků byly zjištěny nedostatky v uváděných informacích na energetickém štítku. Výsledky byly následně předány výrobcům, z nichž se 25 zavázalo chyby napravit. V některých případech došlo i k úplnému přerušení výroby daného spotřebiče.

Druhý cyklus projektu, Atlete II, který probíhal od května 2012 do června 2014, kontroloval shodu s požadavky legislativy v oblasti energetického štítkování a minimální energetické účinnosti u automatických praček. U padesátky spotřebičů byly testovány všechny parametry uváděné na štítku, mezi které patří například spotřeba vody a energie, účinnost praní a sušení a podobně.

Dle výsledků byla celková míra shody s energetickou třídou a spotřebou energie stoprocentní, nedostatky však byly zjištěny v jiných parametrech. Například shoda s požadavkem uvádět standardní program na ovládacím panelu výrobků nebo konkrétní informace v návodu k použití, je mnohem nižší – pohybovala se na 64, respektive 38 %. Některé typy neodpovídaly v technických parametrech, jiným zase chyběly povinné informace, které by měl mít spotřebitel před nákupem jednoznačně k dispozici.

 

Úsporné spotřebiče v mobilu

Aplikace pro chytré telefony ecoGator poskytuje asistenci při výběru elektrospotřebičů s ohledem na jejich energetickou účinnost. Stačí naskenovat energetický štítek, případně vepsat údaje přímo, a aplikace pomůže vybrat nejúspornější zařízení. Nabízí také možnost srovnávat více výrobků najednou. Aplikace je součástí celoevropské kampaně myEco-Navigator, do které se zapojilo dvanáct partnerů z deseti evropských zemí včetně České republiky. Více informací najdete na www.ecogator.cz.

 Energetický štítek digestoří
I. název nebo ochranná známka
II. identifikační značka modelu
III. třída energetické účinnosti
IV. roční spotřeba energie
V. třída účinnosti proudění tekutin
VI. třída účinnosti osvětlení
VII. třída účinnosti filtrace tuků
VIII. hodnota hluku
 

Štítky i pro budovy a pneumatiky

Svůj průkaz energetické náročnosti mají i budovy. Povinnost nechat ho zpracovat se postupně dotkne všech vlastníků nemovitostí a bytových jednotek při výstavbě, prodeji či pronájmu. Podobně jako u spotřebičů je jeho součástí zařazení do příslušné třídy a roční spotřeba energie, ale také informace o podílu dodané energie na vytápění, chlazení, větrání, teplou vodu nebo osvětlení. Ze štítku tak lze vyčíst většinu proměnných, na jejichž základě si lze zhruba představit náklady spojené s jejím provozem. Jednoznačnou informaci o nákladech na provoz však z tohoto štítku vyčíst nelze.

Od roku 2016 už budou muset být energetickými průkazy vybaveny bez výjimky všechny běžné prostory určené k pronájmu nebo prodeji. Pro vlastníky a společenství vlastníků užívající bytové a administrativní budovy dojde k postupnému naplnění této povinnosti do roku 2019 v závislosti na výměře budovy. Energetický štítek je třeba aktualizovat každých deset let.

Pneumatiky mají svůj energetický štítek od 1. listopadu 2012 a jeho primárním cílem je snížit spotřebu pohonných hmot. Mezi důvody k zavedení však patří i snížení hlučnosti silničního provozu a emisí skleníkových plynů. Zobrazované údaje informují o valivém odporu, přilnavosti na mokré vozovce a hlučnosti.

Valivý odpor je síla působící proti směru jízdy při točení pneumatiky. Ovlivňuje do značné míry spotřebu paliva, která klesá spolu se snižující se hodnotou valivého odporu. Sami výrobci však uvádějí, že výrazně vyšší úspory paliva lze dosáhnout pravidelnou kontrolou tlaku v pneumatikách. Přilnavost za mokra hovoří o schopnosti pneumatiky brzdit na mokré vozovce, což je důležitý údaj především z hlediska bezpečnosti. Hlučnost je pak udávána v decibelech a pneumatika je zařazena do jedné ze tří tříd uvedených v podobě černých zvukových vln.

V minulosti se však ukázalo, že výsledky našich testů letních a zimních pneumatik se nemusejí shodovat s těmi „štítkovými“. Například štítek letní pneumatiky sliboval přilnavost na mokru kategorie A, tedy nejvyšší možnou. Ovšem naše známka za brzdění na mokru byla dostatečná. Na rozdíl od systému štítkování, při kterém výrobci vycházejí ze svých měření na různých místech, je náš mezinárodní test založen na vzájemném srovnání různých modelů za stejných podmínek.
 


Přihlásit