Jak testujeme střešní nosiče

V TESTU: 10 párů střešních nosičů jízdních kol. Vzorky byly zakoupeny v běžné obchodní síti. Zkoušky provedl Strojírenský zkušební ústav, odštěpný závod v Jablonci nad Nisou, s využitím měřicích a zkušebních zařízení s platnou kalibrací.

 • KONSTRUKCE, PROVEDENÍ
  Na konstrukcích posuzovaných nosičů se zjišťovaly případné vyčnívající hroty, dráty či ostré hrany, které by mohly způsobit zranění uživateli nebo jeho okolí. Rovněž se zjišťovala případná nebezpečná střižná nebo svěrná místa.
 • MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
  Prováděla se na vůz Škoda Felicia Combi (rok výroby 2000) s podélným střešním nosičem a namontovanými zamykatelnými příčníky značky Škoda/Thule. Postupovalo se dle návodu. Posuzovala se snadnost a rychlost montáže a demontáže.
 • PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
  Hodnotilo se chování nosiče při jízdě, dále samostatně bezpečnostní pásky, upevňovací prvky a ochrana proti odcizení. Zkušební jízdy byly provedeny s automobilem Škoda Felicia Combi (rok výroby 2000) s podélným střešním nosičem a namontovanými zamykatelnými příčníky značky Škoda/Thule. Na autodržáky byla postupně připevňována jízdní kola silniční AUTHOR A7703 – s nízkými ráfky a kapkovitým profilem rámové trubky o výšce 58 mm a šířce 38 mm, horské kolo BIKESPACE – TORNÁDO 8380 s rámovou trubkou o průměru 45 mm a cestovní dámské kolo TRIPOL TIANA s rámovou trubkou o průměru 30 mm. Zkušební jízda sestávala z následujících úseků: dálniční (rychlost 130 km/h), silnice I. třídy (rychlost 80 km/h), silnice II. a III. třídy – stoupání, klesání, prudké zatáčky, změny rychlosti, rozjíždění, brždění (rychlost 10–70 km/h), polní cesta – díry, výmoly, hrubý štěrk, šotolina (rychlost 5–10 km/h). Jízdy probíhaly za různých povětrnostních podmínek (slunce, déšť, vítr). Hodnotilo se, zda nedojde k povolení upevňovacích prvků (šroubů, třmenů, matic, plastových závěrných matic) a zda jízdní kola v jednotlivých nosičích dobře drží bez nebezpečných výkyvů.
 • KOROZNÍ ODOLNOST
  Zkouška korozní odolnosti byla provedena jako srovnávací zkouška jednotlivých vzorků. Jednalo se o tzv. zrychlenou korozní zkoušku v solné mlze, které byly vzorky vystaveny postupně 48 hodin. Důraz byl kladen především na odolnost spojovacích prvků – šroubů, matic, protidesek, přezek, nýtů, pružin a u zamykatelných nosičů též zámků. Autodržáky byly umístěny v „provozním stavu“ do zkušební korozní komory SC 1000.

Přihlásit