dTest: Co dělat, když vám naúčtují jinou cenu, než slibují

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2022 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 26.11.2014   

Cena bývá při nakupování jedním z hlavních kritérií. Slevové akce jsou v českých obchodech na denním pořádku, časté jsou však i případy, že zákazníkovi na pokladně namarkují jinou cenu, než jaká stála na cenovce. Nabídka zboží je ale tvořena i uvedenou cenou a je pro obchodníka závazná. Jak se můžete bránit?

Akční letáky nás nalákají do obchodu, velké cedule přitáhnou pozornost ke konkrétnímu regálu a barevně zvýrazněné cenovky signalizují, že dané zboží je ve slevě a za uvedenou cenu. „Pokud obchodník u pokladny účtuje vyšší cenu, než jakou uvádí v reklamním letáku či na regálu v obchodě, klame své zákazníky. Máte právo dožadovat se rozdílu v ceně,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Nesrovnalosti v cenách se těžko odhalují při vícepoložkových nákupech, ale vždy se vyplatí být při markování pozorní. Pokud zjistíme odlišnosti v cenách ještě před zaplacením, nedošlo k uzavření kupní smlouvy a my máme na výběr, zda se dožadovat ceny uváděné u zboží nebo jej z nákupu vyřadit. Na místě však bývá složitější přesvědčit obchodníka, že je uvedenou cenou vázán a že daný výrobek nám musí za těchto podmínek prodat. Kdo si nechce nechat líbit neseriózní jednání obchodníka, může cenu udávanou u zboží vyfotit a obratem dát podnět České obchodní inspekci k provedení kontroly.

Pokud si rozdílu v ceně všimneme těsně po zaplacení nebo až později doma, lze se proti naúčtování vyšší ceny rovněž ohradit. „Namítnout neoprávněný přeplatek můžete bez větších obtíží po dobu trvání akce, tedy snížené ceny zboží. Později se už vaše důkazní situace zhoršuje,“ upozorňuje Lukáš Zelený. Obchodníci mnohdy spoléhají na to, že pro zanedbatelné částky se odmítneme soudit, což není divu. Nic je tak netlačí k tomu, aby nám vyhověli, přiznali chybu a vrátili částku zaplacenou navíc.

Nepříjemně překvapení můžeme být také v případech, kdy hradíme cenu nákupu platební kartou. Obchodníci totiž čím dál častěji tuto formu úhrady zpoplatňují. I když se na první pohled jeví platba kartou jako rovnocenná platbě v hotovosti a vyžadování poplatku při placení kartou jako diskriminační, není tomu tak. Platební karty nezastupují při platbě hotové peníze, které jsou jediným zákonným platidlem. Obchodníci proto po nás mohou požadovat poplatek za platbu kartou, jeho výše však nesmí přesáhnout skutečné náklady obchodníka, které jsou s tímto způsobem placení spojené. Navíc musíme být před samotným nákupem upozorněni na nutnost tento poplatek uhradit. Neposkytnutím této informace v dostatečném předstihu před placením nebo přemrštěným poplatkem porušuje obchodník zákon a vystavuje se riziku pokuty od České obchodní inspekce.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Přihlásit