Právo: Pravidla nákupu po internetu

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 12/2014

Kdo by neznal a už někdy nevyužil možnost nakoupit v internetovém obchodě. Z pohodlí domova a v kteroukoliv denní či noční hodinu objednáte, zboží rovnou zaplatíte a už jen čekáte na jeho doručení, případně na výzvu k osobnímu odběru. Zní to ideálně, zvlášť v předvánoční době. Ale co když objednaná věc ve skutečnosti nevypadá jako na fotce nebo nemá deklarované vlastnosti? Je možné ji vrátit a požadovat zpět peníze? A nevadí, že je vyzkoušená?

Nový občanský zákoník nazývá internetový prodej poněkud cize jako „uzavírání smluv distančním způsobem“. Charakteristické pro takto uzavřené smlouvy je jejich sjednání mezi osobami, které nejsou přítomny v jeden okamžik na stejném místě. To je nejčastěji právě přes internet či po telefonu, ale může se jednat i o různé nabídkové katalogy, teleshopping a jiné prostředky umožňující komunikaci na dálku. Smlouva je uzavřena, jakmile dojde vaše objednávka obchodníkovi. Vůbec nezáleží na době placení nebo na způsobu předání zboží. Od této chvíle máte právo na dodání objednaného zboží, povinnost si jej převzít a uhradit kupní cenu. Obchodník je danou smlouvou rovněž vázán a nemůže už například zvýšit cenu.

Povinné informace

Ochrana spotřebitele spočívá především v zajištění informací, které musí před uzavřením smlouvy zaznít. Je jich celá řada a většinou je naleznete v obchodních podmínkách e-shopu.

Obchodník musí především sdělit svoji totožnost a kontaktní údaje, popsat nabízené zboží či službu, uvést jejich cenu včetně všech daní a poplatků a také způsob platby a doručení. Nesmí chybět informace o právu od smlouvy odstoupit a o nákladech spojených s vracením zboží, u služeb pak povinnost uhradit poměrnou část ceny za jejich využívání do doby odstoupení. Tyto a další informace musí být poskytnuty srozumitelně a v jazyce smlouvy.

Po sjednání objednávky je po obchodníkovi vyžadováno zaslat zákazníkovi potvrzení o jejím uzavření společně se zněním obchodních podmínek v elektronické podobě. 

Právo 14 dnů

Jako spotřebitelé máte právo od kupní smlouvy uzavřené na dálku odstoupit do 14 dnů od převzetí věci. Je-li objednávka rozdělena do několika zásilek, běží lhůta od doručení poslední z nich. U zboží, které má být pravidelně a opakovaně zasíláno, pak od první dodávky. V případě smluv, jejichž předmětem je poskytování určité služby, se tato lhůta počítá už od samotného uzavření smlouvy. Odstoupení stačí během 14denní lhůty odeslat na adresu provozovatele e-shopu. Nevadí tedy, když mu odstoupení dojde později, důležité je datum odeslání. Pokud vás obchodník na možnost odstoupit od smlouvy neupozorní, má to za následek prodloužení 14denní lhůty o jeden rok. Poučí-li vás o tom dodatečně, počítá se od této chvíle oněch 14 dnů.

Právo na odstoupení

Občanský zákoník umožňuje spotřebitelům odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, aniž by bylo nutné to jakkoliv zdůvodňovat. Podmínkou je, aby byla smlouva uzavřena na dálku, pro prodej v kamenné prodejně toto pravidlo neplatí. Jestliže se pro odstoupení rozhodnete, nemůžete být nijak postihováni (například srážkou z ceny nebo smluvní pokutou).

Pokud se rozhodnete odstoupit, nesmí být pochyb o tom, že si přejete smlouvu zrušit. Pouhé zaslání zboží zpět prodejci bez jakékoliv zprávy není možné, dalo by se vykládat třeba jako uplatnění reklamace, takže pozor na to. Vždy je třeba vyrozumět prodejce o odstoupení od smlouvy, které však stačí odeslat třeba e-mailem nebo sdělit telefonicky. Pamatujte ale na to, že co je psáno, snáze se prokáže. Někdy vám tento krok ulehčí sám prodejce, který na svém webu nabídne vzorový formulář ke stažení pro tyto případy. Využít můžete i našeho vzorového dopisu na www.dtest.cz/vzory.


Vrací se vše

Zasláním odstoupení od smlouvy to teprve začíná. Zakoupené zboží musíte do 14 dnů od této chvíle vrátit zpět obchodníkovi a ve stejné lhůtě by vám měly dorazit i peníze. Obchodník však platbu může pozdržet do doby obdržení zboží nebo alespoň doložení jeho odeslání. Náklady spojené s navrácením zboží zpět obchodníkovi nesete vy, ledaže se k vám před uzavřením smlouvy nedostala informace o povinnosti je hradit. V takovém případě jdou za provozovatelem obchodu. 

Obchodník musí vrátit celou částku, kterou od vás na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dopravu k vám, ovšem pouze do výše nejnižší ceny jím nabízené dopravy (nepočítá se osobní odběr). Peněžní prostředky vrací stejnou formou, jako bylo placeno, případně v jiné formě, kterou odsouhlasíte nebo která pro vás neznamená náklady navíc.

Ověřte si e-shop

Je až příliš snadné zaregistrovat atraktivně znějící doménu, vytvořit stránky s lákavou nabídkou spojenou s nejnižší cenou a pak už jen inkasovat peníze. E-shopy vytvořené s vidinou rychlého zbohatnutí na úkor napálených zákazníků lze ovšem rozpoznat. Stačí vyhledat několik základních informací o daném obchodě, jeho provozovateli, historii, obchodních podmínkách či hodnocení spokojenosti jiných zákazníků. dTest nabízí spotřebitelům všechny tyto informace v přehledné formě na jednom místě. Zkušenosti zákazníků jsou i na webu Vasestiznosti.cz, kde si můžete ověřit, jak obchodník reaguje na konkrétní stížnosti spotřebitelů a co od něj můžete očekávat, když nastane problém.

Vyzkoušet, ale nezničit

Některé internetové obchody v rozporu se zákonem vyžadují vrácení zboží v originálním neporušeném obalu či odmítají převzít zboží, které nese známky vyzkoušení. Záměrně tak ignorují hlavní účel práva na odstoupení ve 14denní lhůtě, a to ověřit si, jak zboží vypadá a jaké má reálné vlastnosti. A to nejde jinak, než že si ho vyzkoušíte. Na druhou stranu někteří spotřebitelé vracejí zboží značně poničené, protože ho intenzivně používali.

E-shop však není půjčovna, a proto je zneužívání práva nebo nedbalé zacházení a poškození věci nově ošetřeno odpovědností spotřebitele za snížení hodnoty zboží. Zjistí-li obchodník poškození, má nárok na náhradu, kterou si strhne z vra­cené částky. Absence poučení o právu od smlouvy odstoupit však znamená pro obchodníka ztrátu nároku na tuto náhradu. 

Ne vše jde vrátit

Od některých smluv odstoupit prostě nelze, i když byly uzavřeny tzv. na dálku. Okruh výjimek se s novým občanským zákoníkem poněkud rozšířil. U zboží je to dáno určitou faktickou překážkou dalšímu prodeji, jako je spotřebování věci, její smísení s jinou nebo náchylností ke zkažení, dále upravení dle speciálních požadavků a přání spotřebitele (zboží na míru), prolomení hygienického obalu chránícího zdravotní nezávadnost nebo narušení obalu u počítačových programů, disků s hudbou či filmy.

Nelze také odstoupit od služby, která již s vaším souhlasem byla plně poskytnuta. Totéž platí, pokud je předmětem objednávky dodání digitálního obsahu bez pevného nosiče, například okamžité stažení hry, hudby nebo e-knihy. Mezi výjimky spadá i zájezd objednaný přes internet, stejně jako termínované smlouvy o ubytování, dopravě a vstupenky pro volný čas (divadlo, kino, sportovní zápas).

Pojištění nemusí být plus

Prodejci dnes běžně nabízejí prodloužení zákonné záruky jako placenou doplňkovou službu. Čím dál častěji se lze setkat i s pojištěním pro případ poškození, které záruka nekryje. Někdy je zahrnutý i případ krádeže. Má však takové pojištění opravdu smysl?

Důležité je si uvědomit, že pojištění sice dopadá na jiné situace než záruka, ale rozhodnutí o postupu je na prodejci. Pojištění škody se tak může snadno proměnit v produkt, který spotřebitelům spíše uškodí. Jak? Nedáte-li si pozor, odnesete si místo sepsané reklamace doklad o nahlášení pojistné události, což znamená, že se prodejce vůbec nezabýval možností, že by se mohlo jednat o vadu, kterou je ze zákona povinen bezplatně odstranit. 

Trvejte proto vždy na sepsání a vyřizování reklamace, zvláště v prvních šesti měsících od koupě, kdy se vadnost u zboží předpokládá. Přesvědčte se, že znáte podmínky zaplaceného pojištění a hlavně stanovené výjimky. Průzkum u šesti prodejců elektra ukázal, že panují nezanedbatelné rozdíly mezi produkty jednotlivých prodejců. Výhody a nevýhody nabízených služeb najdete podrobně ve výsledcích našeho průzkumu.


Přihlásit