Pozor na rakovinotvorné parabeny

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 20.11.2014   

Italská spotřebitelská organizace Altroconsumo informovala, že v září se stal závazným předpis Evropské Unie, který zakazuje použití parabenových konzervantů v kosmetických výrobcích. Existuje totiž důvodné podezření na jejich rakovinotvorné účinky.

Parabeny jsou druhem karboxylových esterů, které se využívají v průmyslu i kosmetice jako konzervační látky. Některé z nich však jsou silnými alergeny a výzkumy z poslední doby navíc prokázaly souvislost mezi jejich využíváním v kosmetických přípravcích, které přijdou do dlouhodobého styku s kůží, a rizikem vzniku rakoviny prsu.

Tento problém se týkal konkrétně isopropylparabenu, pentylparabenu, isobutylparabenu, fenolparabenu a benzylparabenu, jejichž využití v kosmetických přípravcích Evropská unie zakázala. Zákaz vstoupí v platnost od 16. dubna 2015.

Dále pak Unie omezila využití butylparabenu a propylparabenu, jejichž povolená koncentrace v kosmetických výrobcích se snížila z maximálně 0.4 % na 0.14 % objemu. EU také úplně zakázala jejich využití v pracích prášcích určených na dětské prádlo. Na pracích a čisticích prostředcích obsahujících tyto dva druhy parabenu by pak mělo přibýt varování „Nepoužívejte na dětské pleny“. Využití parabenů je ale nadále legální u produktů, které nepřijdou do styku s pokožkou, jako jsou například krémy na boty.

Altroconsumo radí, aby se děti a těhotné ženy vyhnuly používání veškerých produktů s uvedenými druhy parabenů. Pokud jde o produkty s butyl a propylparabenem, radí zvýšenou pozornost i ostatním spotřebitelům, zvláště v případě výrobků, které přicházejí do dlouhodobého styku s kůží. Na druhou stranu však varuje před zbytečným vyvoláváním paniky ohledně jiných druhů parabenů, jedná se totiž o velmi širokou skupinu chemických látek. Popsané škodlivé účinky se týkají pouze její malé části.
 

Přihlásit