Poskytovatelé studentských půjček porušují zákon

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 7.11.2014   

V USA se množí případy, kdy poskytovatelé studentských půjček porušují zákon. Výši studentského dluhu většinou navyšovaly nezákonnými poplatky za prodlení, při jejich vymáhání využívaly nepřiměřeného nátlaku.

Studentské půjčky představují v USA významný problém, který se týká velké části populace. Říjnová zpráva amerického Úřadu pro ochranu spotřebitele ve finančních záležitostech (CFPB) odhalila, jakým způsobem někteří z poskytovatelů dluh nezákonně navyšovali a jaká další zákonná ustanovení porušovali při vymáhání dluhů.

Nejčastější nezákonnou praktikou bylo nedodržování ochranné lhůty pro připsání platby na účet poskytovatele půjčky. Po termínu splatnosti měla klientům podle uzavřené smlouvy běžet určitá ochranná lhůta, většinou v řádu několika dní. Během ní by měl poskytovatel počkat na připsání platby na účet. Někteří z poskytovatelů však tuto lhůtu nedodržovali a automaticky dlužníkům účtovali k další platbě pokutu za prodlení. Tento problém se týkal především těch klientů, kteří jednu splátku spláceli několika menšími platbami.

Inkasní agentury, které pro poskytovatele půjček vymáhaly dluhy, pak nejčastěji porušovaly předpis, který jim zakazuje zákazníka kontaktovat v jeho zaměstnání či v brzkých ranních či naopak pozdních nočních hodinách. Takovýto postup považuje CFPB za nepřiměřený nátlak na dlužníka.
Z dalších potíží bylo nejčastější poskytování klamavých či vysloveně nepravdivých informací zákazníkům. Většinou se to týkalo těch, kteří se chtěli na zákaznických linkách či za pomocí internetových formulářů informovat o možnosti předčasného splacení dluhu. Mnoho poskytovatelů půjček také svým klientům včas nedodalo formuláře pro daňové odpisy, které by jim podle CFPB měly ušetřit až dva a půl tisíce dolarů.

Podle CFPB je situace na trhu se studentskými půjčkami vážná, většina poskytovatelů porušuje zákonná ustanovení. Jeho zpráva však byla zcela anonymní, konkrétní porušovatele nikde nejmenovala.
 

Přihlásit