Full Disclosure – aby reklama neklamala

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 17.10.2014   

Americká Federal Trade Comission (FTC) na konci záříi spustila program „Full disclosure“ zaměřený na vymýcení klamavé reklamy a přehlednost obchodních podmínek. Soustředila se hlavně na společnosti, které neuvádějí v reklamě všechny požadované údaje, případně je ve smlouvách a obchodních podmínkách skrývají v dodatcích či je uvádějí pouze drobným písmem.

Kampaň „Full Disclosure“ se týká zviditelnění všech obchodních podmínek, které se společnosti snaží cíleně skrývat v dodatcích či těch, které jsou ve smlouvách psané petitem. Tyto podmínky by se pak měly objevit i v reklamách, a to jasně a zřetelně a v kompletní podobě. V prvním kroku kampaně FTC na konci září obeslala varováním 60 nejvýznamnějších porušovatelů těchto pravidel, včetně 20 největších amerických zadavatelů reklamy. Dosavadní odezva splnila představy FTC, většina z oslovených společností se zavázala opravit nedostatky.

Někteří prodejci zboží či poskytovatelé služeb používají takzvanou srovnávací reklamu, kdy srovnávají svůj výrobek s ostatními či prohlašují výrobek za nejlepší ve své kategorii. Kategorie výrobku ovšem bývá v takových případech definována velmi vágně. Pokud by chtěli zadavatelé reklamy výrobky porovnávat i do budoucna, měli by podle FTC ujasnit, za jakých podmínek a proč takové výrobky porovnávají. A pokud produkt označí za unikátní či nejlepší ve své kategorii, musí i tato kategorie být jasně definována.

Podobný problém nastával, když výrobce či prodejce v reklamě uváděl cenu za produkt či službu, ale ovšem chybělo upřesnění, za jakých podmínek je takovou cenu možno získat, případně upozornění, že se nejedná o „univerzální“ cenu, za niž je zboží dostupné u všech prodejců.

Změnit by se měly také obchodní podmínky nepoctivých společností. Pro zákazníka nevýhodné části smlouvy by měly zmizet z příloh a poznámek pod čarou, přestat by mělo i jejich uvádění drobným písmem. Týká se to zvláště závažných a významných pravidel a podmínek, které ovlivňují používání výrobku a případnou záruku. Smlouva, napsaná podle pravidel Full Disclosure by měla být přehledná a jasná, logicky členěná tak, aby spotřebitel nepřehlédl žádný důležitý detail.
 

Přihlásit