dTest: Polovina jablečných džusů neobsahuje původní aromatické látky

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 7.10.2014   

Spotřebitelský časopis dTest nechal pro své říjnové vydání otestovat jablečné džusy a mošty dostupné v našich obchodech. U šesti z jedenácti testovaných džusů nebyly do výrobku navráceny přírodní aromatické látky odebrané při výrobě koncentrátu. Ředění vodou se sice neprokázalo, některé výrobky však prošly jen „s odřenýma ušima“.

Mošty a džusy by měly mít stejné vlastnosti, ačkoli postup jejich výroby se liší. V případě moštů k nám putuje přímo vymačkaná šťáva z ovoce, která obvykle prochází pouze pasterizací. Džusy jsou oproti tomu vyráběny naředěním ovocného koncentrátu, který vzniká odpařováním vody z vylisované jablečné šťávy.

„Součástí procesu výroby jablečného koncentrátu je odchyt těkavých aromatických látek, které se během odpařování uvolňují. Přírodní aromata patří mezi relativně drahé suroviny, které lze použít a zpeněžit i jinde, například v kosmetice. Někteří výrobci se proto uchylují k tomu, že je zpět ke koncentrátu spolu s vodou nedodají. Laboratorní analýza ukázala, že je tomu tak u více než poloviny testovaných džusů,“ konstatuje Daniel Pavlis, vedoucí redakce dTestu.

Nedostatečný obsah těkavých aromatických látek testy odhalily u džusů Cappy Jablko 100% a Hello 100% Jablko a u výrobků privátních značek řetězců Billa (Clever 100% jablečná šťáva), Kaufland (K-Classic Apple Juice from concentrate), Tesco (Sun Grown pure apple juice from concentrate) a Albert (AH Basic 100% Apple Juice).

Skutečnost, zda do zředěného koncentrátu byly navráceny dříve odebrané aromatické látky, se spotřebitel nemá šanci z obalu džusu dovědět. Moštům dle očekávání aromatické látky nechyběly, při jejich výrobě totiž nedochází k odpařování.

Laboratoř také ověřovala, zda nebyla při výrobě použita plesnivá jablka, na což poukazuje přítomnost toxinu patulinu. Vysoké množství této látky odhalily analýzy v moštu Český sad 100% Jablečná šťáva. „Naměřené hodnoty sice nepřekročily limit stanovený Evropskou komisí, nicméně pro malé děti již tento výrobek vhodný není. Děti mošt rády pijí a patnáctikilové tříleté dítě by maximální tolerovatelný denní příjem patulinu překročilo vypitím necelých 170 ml tohoto moštu. Tento výrobek získal také nejnižší hodnocení v senzorické části testu,“ uvádí Daniel Pavlis.

dTest se zajímal i o to, zda výrobky nejsou ředěné. Všechny ovocné šťávy a ovocné šťávy z koncentrátu by měly obsahovat stoprocentní podíl ovoce. Vzhledem k velké variabilitě jablečných druhů je však třeba brát v potaz možnou odchylku, která je v tomto případě 20 % z naměřené hodnoty. Požadavek na stoprocentní obsah jablek tak splnily i vzorky s naměřenými hodnotami pod 100 gramů. „U džusu Cappy jsme naměřili 83,4 gramu jablek na 100 gramů výrobku, u moštu Bohemia Mošt 83,5. Oba výrobky tak překročily požadovanou hranici 100 gramů až po započtení maximální odchylky, a to ještě velmi těsně. O něco málo nižší hodnoty by už poukazovaly buď na použití nestandardní suroviny, nebo naředění vodou,“ říká Daniel Pavlis.

Nejvyšší hodnocení získal v testu 100% jablečný mošt nefiltrovaný Viko, mezi džusy dopadl nejlépe výrobek Rauch Happy Day 100% Apfel, který také nejvíce chutnal i voněl hodnotitelům v senzorické části testu.

Kontakty pro média:

Daniel Pavlis, pavlis@dtest.cz, tel.: +420 734 122 891
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Přihlásit