Nafukovací hračky stále bez označení

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 9.10.2014   

Při nedávných kontrolách hraček provedla Česká obchodní inspekce také specifičtější kontroly, tentokrát zaměřené na nafukovací hračky do vody. Ani ty mnohdy nesplňují předpisy o povinném označení, 423 výrobků muselo být staženo z trhu.

Některým ze stažených hraček chybělo i základní označení CE, prokazující shodu výrobku s evropskými předpisy a bezpečnostními normami. Opakoval se i častý nešvar, kdy na výrobku chyběl piktogram určující, pro jako věkovou kategorii děti je vhodný.

V průměru byly nedostatky nalezeny v 48 % kontrol. Procentuálně nejhůře dopadli v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde z 20 testovaných prodejen byla porušení předpisů zaznamenána ve 13, tedy 65 %. Nejlépe naopak z testu vyšly prodejny v Plzeňském a Karlovarském kraji, kde neoznačené hračky prodávalo pouze 26 % prodejců.

Kontrola nezajistila žádnou hračku, která by byla nebezpečná či klamavě označená jako záchranná pomůcka. U mnohých ovšem zcela chyběl návod, případně byl uveden pouze v cizím jazyce. Stejně jako při kontrole hraček pak na obalu nebyli uvedeni výrobci či dovozci. Některé hračky sice byly označeny správným piktogramem „nevhodné pro děti do tří let“, ovšem chybělo vysvětlení, proč je tato hračka pro danou věkovou skupinu nevhodná.

Závěr tiskové zprávy České obchodní inspekce se nese v podobném duchu jako před týdnem. Výrobci či dovozci stále zanedbávají povinnost o označování výrobků, je nutné se zaměřit na dovoz zboží z mimoevropských zemí. Spotřebitelům pak inspektoři nedoporučují nakupovat nafukovací hračky jen podle vzhledu, zaměřit by se měli i na označení výrobků a neměli by kupovat zvláště ty bez uvedení původu ani dovozce.
 

Přihlásit