Jak testujeme osvětlení

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení všesměrových zdrojů světla

Odolnost a životnost 30 %, účinnost 31 %, světelný tok 14 %, kvalita světla 20 %, účiník 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Odolnost a životnost

Dlouhodobé měření životnosti probíhá po dobu 5000 hodin v případě LED technologie a 3000 hodin v případě halogenové technologie. Při testu jsou zdroje v přesných časových intervalech zapínány a vypínány, nesvítí tedy nepřetržitě. V průběhu testu jsou zároveň sledovány a měřeny změny světelných vlastností, například pokles světelného toku.

Dále jsou světelné zdroje podrobeny 30 000 spínacích cyklů, při nichž jsou opět zapínány a vypínány v přesně určených intervalech

Účinnost

Hodnoty měrného výkonu jsou vypočítány ze změřeného příkonu a světelného toku.

Světelný tok

Po 24 hodinách záběhu (pro LED a halogenovou technologii) se měří světelné a technické vlastnosti halogenových zdrojů podle EN-IEC 60969, vlastnosti LED podle EN-IEC 62612. Zkoušky probíhají na třech vzorcích každého modelu a provádí se v Ulbrichtově kouli.

Kvalita světla

V rámci těchte zkoušek se provádí měření barvy světla (teploty chromatičnosti) a indexu podání barev podle normy DIN 6169.

Účiník

V rámci této zkoušky byla měřena potřebná dodatečná energie nutná pro stabilizaci globální rozvodné sítě. V elektrickém okruhu strídavého napětí je totiž žádoucí, aby průběh proudu a napětí byl stejný. Pokud dojde k posunu (vlivem kapacitní nebo induktivní zátěže přístrojů/zařízení), je nutné tento jev kompenzovat dodatečnou energií.

Bezpečnost

Zkoumali jsme, zdali nemůže dojít k úrazu elektrickým proudem při kontaktu s „živou“ částí zdroje. Dále jsme zkoušeli odolnost proti přetížení sítě podle IEC 62560 v případě LED světelných zdrojů a podle 60432-1 v případě halogenových.

Spotřebitelské informace

Hodnocení srozumitelnosti a obsahu informací na obalu výrobku.

 

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení směrových zdrojů světla (bodovek)

Odolnost a životnost 30 %, účinnost 25 %, světelný tok 10 %, vyzařovací úhel a svítivost 15 %, kvalita světla 15 %, účiník 5 %.

Odlišnosti oproti zkouškám všesměrových zdrojů světla:

Odolnost a životnost

Dlouhodobé měření životnosti probíhá po dobu 6000 hodin v případě LED technologie a 3600 hodin v případě halogenové technologie.

Světelný tok

Měření užitečného světelného toku probíhá v 90stupňovém kuželu podle EC 1194/2012. Dodrženo je stabilizační období, jak je uvedeno v IEC 62612.

Vyzařovací úhel a svítivost

Měření a výpočet maximální svítivosti a vyzařovacího úhlu probíhá pomocí goniofotometru podle směrnice EN 61341.

Přihlásit