Test zdrojů světla 2014

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2014

Nové technologie světelných zdrojů slibují velké úspory, pořizovací cena však většinou není zanedbatelná. Vstupní náklady by se nám měly vrátit díky vysoké efektivitě žárovek a mnohem delší životnosti. Samozřejmě za předpokladu vysoké kvality. Otestovali jsme pro vás LED a halogenové všesměrové i směrové zdroje světla a nabízíme výsledky více než čtyřiceti modelů. Dozvíte se, zda je spolehnutí na deklarované údaje, jaká je jejich účinnost, i co znamenají důležité údaje uváděné na obalech.

Ve spolupráci se zahraničními partnery jsme otestovali celkem 83 směrových světelných zdrojů neboli bodovek, z toho 22 dostupných na našem trhu. Všechny najdete na www.dtest.cz/zdrojesvetla, pro tabulku v tomto článku jsme vybrali 17 modelů. Deset využívá LED technologii, sedm halogenovou. V případě všesměrových zdrojů světla, které jsme ani tentokrát nevynechali, nabízíme výsledky pro 24 modelů – 17 LED a 7 halogenových žárovek .

Test světelných zdrojů zahrnoval zkoušky odolnosti a životnosti, účinnosti, světelného toku nebo kvality světla. U řady z těchto testů jsme zjišťovali, zda naměřené hodnoty odpovídají deklarovaným údajům a u některých z nich jsme sledovali i rozdíly v naměřených hodnotách mezi jednotlivými vzorky. Pro zkoušku životnosti jsme používali pět vzorků od jednoho modelu, pro zkoušky světelného toku, vyzařovacího úhlu a svítivosti a také kvality světla vzorky tři.

Výsledky ukazují, že moderní technologie bodují, mezi jednotlivými vzorky jsou však z hlediska kvality rozdíly a vyšší cena nemusí odpovídat vyšší kvalitě. Počítat je také třeba s provozními náklady a životností – pořizovací cena v tomto případě není rozhodující.


Bodovky (porovnat)

Všesměrové zdroje světla (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Všesměrové zdroje světla (24 výrobků)
poslední aktualizace: 2.10.2014
Bodovky (22 výrobků)
poslední aktualizace: 2.10.2014


Přihlásit