Nepoctivé e-shopy se nepolepšily

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 9.9.2014   

Na internetu se nakupuje čím dál víc. V e-shopech, na slevových serverech, na aukčních portálech i v internetových bazarech. A čím víc stoupá zájem o tuto formu prodeje, tím více stoupá zájem kontrolních orgánů o internetové prodejce. Na základě dřívějších monitoringů a podnětů od nespokojených zákazníků se Česká obchodní inspekce zaměřila na ty nepoctivé.

Dílčí zpráva České obchodní inspekce mluví jasně. Nahlášení internetoví obchodníci ve většině případů porušují zákony - ze všech provedených kontrol byla bez nálezu jen každá pátá. Nejčastěji se v e-shopech mohli spotřebitelé setkat s nekalými obchodními praktikami. Při prodeji totiž prodejci neuváděli všechny zákonem vyžadované informace, případně je podávali neúplně a zkresleně. Zákazníci také často nebyli seznámeni se svým právem na reklamaci vadného zboží či rozsahem tohoto práva. V některých případech vůbec nebyl vydán pokladní doklad, jindy byla uvedena chybná či nekompletní cena, případně nebyly dodrženy náležitosti reklamace.

Celkem inspekce uložila 163 pokut v celkové výši přesahující jeden milion korun. Vysoký počet kontrol, které nalezly pochybení, však v tomto případě nebyl způsoben celkově neutěšeným stavem českých e-shopů, ale právě zaměřením akce na ty e-shopy, které zákon porušovaly již v minulosti.

V tomto čtvrtletí také ČOI obdržela více než patnáct set stížností na jednotlivé e-shopy od zákazníků. Ne všechny byly již vyřešeny, velké množství z nich se ale týkalo oblastí, které nespadají do pravomocí České obchodní inspekce. Ty byly předány odpovědným orgánům. Větší část stížností se však týkala spotřebitelských sporů, které jsou mimo kompetenci ČOI, Státní zemedělská a potravinářské inspekce i Státní veterinární správy. V takovém případě bylo spotřebitelům doporučeno obrátit se na soud. Mohou také využít služby pro smírné řešení sporů.
 

Přihlásit