Prodej cigaret mladistvým na Slovensku klesá

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 8.9.2014   

Poslední kontrola prodeje tabákových výrobků mladistvým na Slovensku přinesla výsledky, které by se daly shrnout do klasických dvou zpráv, dobré a špatné. Dobrá říká, čím dál méně prodejen prodává cigarety dětem a mladistvým. Špatná je ale, že těch porušujících zákon je stále 29 %.

Kontrolováno bylo celkem 411 provozoven. Paradoxně lépe dopadl test prodeje starším mladistvým ve věku šestnácti a sedmnácti letech, kteří si tabákové výrobky odnesli v padesáti případech. Mladším figurantům mezi jedenácti a patnácti lety cigarety prodalo šedesát devět prodejců.

Nejvíce porušení předpisů bylo zjištěno u malých prodejen potravin a večerek, v mnoha případech k němu také došlo na čerpacích stanicích. Navíc při kontrole vyšlo najevo, že prodej cigaret mladistvým je jen jedním ze zjištěných problémů. Sedmnáct procent těch, kteří dětem cigarety prodali, k nim nevydalo řádný pokladní doklad, v šesti případech pak tento doklad vykazoval nesrovnalosti.

V České republice kouří čtvrtina dětí ve věku šestnácti let, drtivá většina pak vyzkouší svou první cigaretu už v desíti letech. Tabáková reklama je sice přísně regulována a ani zmínkou nesmí cílit na mladistvé, ovšem cigareta má stále příchuť vzdoru a zakázaného ovoce.
 

Přihlásit