K testu opalovacích krémů

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 9/2014

V červencovém vydání jsme zveřejnili každoročně se opakující test opalovacích přípravků. Při letošní publikaci zaměřené na výrobky určené pro děti jsme se setkali s velkým ohlasem, významně posíleným aktivitami výrobců, kteří neuspěli podle svých představ. Protože jde o důležité téma, které vzbudilo řadu otázek, a to i od našich čtenářů a příznivců na Facebooku, rozhodli jsme se k němu ještě vrátit. 

Test opalovacích přípravků proběhl standardním způsobem v odborné laboratoři, která pro nás a další partnerské spotřebitelské organizace ze zahraničí provedla kompletní testy. Ukazuje se, že pro některé výrobce může být složité dodržet homogenitu výroby (shodnost všech výrobků), což je dle našeho názoru nejpravděpodobnější zdůvodnění toho, že se mohou zaštítit certifikáty, které odpovídají lepším hodnotám, než jaké jsme naměřili my. 

Není žádnou novinkou, že kosmetické přípravky včetně opalovacích krémů obsahují řadu chemických látek různé povahy a vlivu na člověka a životní prostředí. Již loni jsme o této problematice psali (dTest 7/2013) a zmínili, že specifikem opalovacích přípravků je, že jsou nanášeny ve značném množství, opakovaně v průběhu dne a nedochází k jejich okamžitému oplachování jako například u sprchových gelů či šamponů. 

Navíc je známo, že jednotlivé chemické látky používané v různých kosmetických výrobcích vytvářejí chemický koktejl, jehož účinky dosud nejsou zcela prozkoumány, protože se obvykle posuzuje jen jedna jediná látka či jeden jediný výrobek, byť jich spotřebitelé využívají více. Zejména v případě dětí je na místě předběžná opatrnost a snaha předcházet zbytečným a snadno odstranitelným rizikům.

Opalování ilustrační fotoDobrou zprávou je, že v letošním testu opalovacích přípravků nebyly nalezeny žádné chemické látky, které by byly zakázány. Identifikovali jsme však některé, o jejichž bezpečnosti se diskutuje a u nichž existují určité otazníky. To je i případ slunečního filtru ethylhexyl methoxycinnamátu (OMC) či často diskutovaných parabenů. 

Na internetu lze najít řadu článků a studií, které se bezpečností těchto látek zabývají, a rodičům doporučujeme, aby se na ně podívali a vytvořili si vlastní názor.

Nezpochybnitelným faktem je, že se bez OMC mohou opalovací přípravky obejít. I bez nich lze vyrobit dobře chránící přípravek, jak ukázaly naše testy – jen tři výrobky tuto látku obsahovaly. Vyzýváme proto výrobce, aby s ohledem na princip předběžné opatrnosti využívali látky, u nichž takovéto otazníky nejsou, a to zejména v přípravcích určených dětem.

Například zmiňované parabeny se již podařilo většině výrobců v opalovacích krémech eliminovat, propyl- a butylparabeny nebyly nalezeny vůbec.

Upozorňovat na možná rizika i nad rámec platných legislativních i technických norem patří k běžným činnostem spotřebitelských organizací všude na světě. Takovýmto systematickým postupem se spotřebitelským organizacím podařilo dosáhnout zavedení pravidel či jejich zpřísnění v řadě oblastí, čímž se zvýšila bezpečnost spotřebitelů. Příkladem může být zahrnutí bočního nárazu do zkoušek nutných k homologaci dětských autosedaček.

Abychom našim čtenářům nabídli i pohled některých producentů na zmiňovanou problematiku v oblasti opalovacích přípravků, rozhodli jsme se zveřejnit reakce dvou výrobců na výsledky našeho testu týkající se jejich produktů.

 

Reakce výrobce Daylong Kids SPF 50

Výrobek Daylong Kids SPF 50 prošel opakovaně testováním renomovaných a certifikovaných laboratoří, které prokázaly absolutní bezpečnost tohoto výrobku s tím, že výrobek zcela jasně a prokazatelně splňuje veškeré aktuální legislativní a laboratorní podmínky bezpečnosti výrobků. Použití slunečního filtru ethylhexyl methoxycinnamát v kosmetických výrobcích pro děti, které se lokálně aplikují na pokožku, je zcela bezpečné a nemůže nijak ovlivnit fyziologické funkce organismu. Označení této látky za potenciálně nebezpečnou v kosmetických přípravcích se nezakládá na žádném oficiálním legislativním či laboratorním podkladu.

Testování voděodolnosti výrobku Daylong Kids SPF 50 bylo provedeno v souladu s mezinárodně uznávanými metodikami pro určení voděodolnosti. Tyto testy renomovaných a certifikovaných laboratoří prokázaly, že výrobek Daylong Kids SPF 50 zcela splňuje podmínky pro označení vysoké voděodolnosti a navíc, že tyto testy splňuje velmi významně až nadstandardně. Výrobce je tak oprávněn výrobek označit jako extrémně voděodolný.

 

Reakce výrobce Avène Minerální mléko SPF 50

Výrobek Avène Minerální mléko SPF 50+ byl ohodnocen jako »nedostatečný, 10 %«, neboť bylo uvedeno, že tento výrobek poskytuje slabou ochranu proti UVA záření a navíc není vysoce voděodolný. Tyto informace jsou nepravdivé. Ochrana proti UVA záření, kterou hodnocený výrobek poskytuje, je dostatečná a výrobek je zcela v souladu s předpisy Evropské unie, což výrobce opravňuje používat na obalech výrobku logo UVA. Voděodolnost výrobku byla důkladně testována a potvrzena v souladu s doporučeními COLIPA. Všechny tyto testy byly provedeny nezávislými laboratořemi v souladu s platnými právními předpisy EU. Tím byla prokázána bezpečnost a účinnost našeho výrobku.

Databáze testovaných výrobků

Opalovací přípravky pro děti 2014 (16 výrobků)
poslední aktualizace: 25.6.2014


Přihlásit