Právo: Dovolená bez zájezdu

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2014

Chystáte-li se dovolenou strávit v Česku, asi nebudete listovat katalogy cestovních kanceláří, kde byste si vybrali kompletní zájezd s dopravou, ubytováním a dalšími službami. Pokud si dovolenou „sestavíte“ z jednotlivých služeb sami, vězte, že nebudete zákonem chráněni tak dobře jako v případě zájezdu, který je pojištěný, a případné škody řeší jeho poskytovatel. Ovšem při troše snahy a pozornosti zase můžete ušetřit. Poradíme, na co si při výběru takové dovolené dávat pozor a jaká jsou vaše práva.

Pokud nevyrazíte do přírody s úmyslem spát pod širým nebem, určitě pro vás bude jednou ze základních starostí sehnat ubytování. V českém prostředí lze smlouvu o ubytování uzavřít velmi jednoduše bez velkých formalit – třeba jen telefonní nebo e-mailovou rezervací. Pozor, oproti jiným službám uzavíraným takzvaně na dálku nebudete moct odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu, aniž by vám hrozila sankce. Smlouva o ubytování má z této možnosti výjimku a odpovíte-li na nabídku poskytovatele, smlouva se stane závaznou, jakmile vaše odpověď dojde ubytovateli.

Rušení a povinnosti

Ubytování samozřejmě lze zrušit, zákon umožňuje smlouvu vypovědět, než uplyne doba ubytování, tedy kdykoliv před jeho začátkem i v průběhu. Nemusí to být však zadarmo. Pokud ubytovatel nestačí najít nového zájemce, pak musíte uhradit škodu, je-li prokázáno, že vznikla. Chybí-li do začátku pobytu půl roku, žádná škoda asi vzniknout nemůže. Když se ale rozhodnete nepřijet den předem, musíte počítat s tím, že ubytování s největší pravděpodobností zaplatíte celé. Věnujte proto pozornost podmínkám smlouvy, ve kterých může být i požadavek odstupného či storna.

Povinností ubytovatele je předat prostory tak, aby bylo možné je normálně a nerušeně užívat. Pokoj musí odpovídat kvalitou předchozí domluvě. Součástí domluvy je i to, co jste od ubytování důvodně očekávali. Pokud jste byli nalákáni na fotografie krásných pokojíčků s koupelnou a výhledem, je taková informace jako součást nabídky pro provozovatele závazná. Neodpovídá-li ubytování domluvě nebo běžným standardům, požadujte nápravu. Pokud ji ubytovatel nesjedná, máte právo na slevu.

Právní úprava ubytování v občanském zákoníku není zrovna rozsáhlá, ale je v ní třeba i to, že ubytovatel musí na vaši žádost převzít a uschovat cennosti či peníze, pokud o to požádáte. Za uschované věci pak odpovídá, takže nemusíte mít strach ze všetečného personálu, nebo nevítaných hostů.

Ubytování v nájmu

Nemáte-li vlastní chatu či letní byt, můžete si je na prázdniny najmout. Vzhledem k tomu, že v takovém případě se nejedná o smlouvu zajišťující trvalé bydlení, platí pro ni méně přísná pravidla – nemusí třeba mít nutně písemnou podobu.

Nedohodnete-li se s pronajímatelem jinak, musíte v najaté nemovitosti provádět běžnou údržbu a řádně se o ni starat. Údržbu mimo běžný rámec a případné opravy má provádět pronajímatel. Případné vady je nutné odstraňovat ihned, zvlášť když brání normálnímu užívání nemovitosti. Pokud by tomu tak nebylo a pronajímatel by se k opravám neměl, můžete si je zařídit sami a cenu si strhnout z nájemného. Pokud je vada zásadní a ztěžuje užívání objektu, máte právo na prominutí nájemného nebo i na vypovězení smlouvy bez výpovědní doby.

Dovolená s prostředníkem

Místo, kde strávíte dovolenou, si můžete vybrat sami, anebo využít služeb cestovních kanceláří a agentur a vybrat si z jejich nabídky. Pamatujte však na to, že cestujete-li vlastním autem, neuzavíráte s cestovkou smlouvu o zájezdu. Aby byl zájezd zájezdem v právním slova smyslu, musí obsahovat nejméně dvě služby cestovního ruchu (dopravu a ubytování, dopravu a služby průvodce apod.).

Zprostředkovatel má ze zákona dbát na to, aby smlouva nebyla uzavírána s nedůvěryhodnou osobou. Dokonce vám nesmí navrhnout uzavření smlouvy, pokud se objeví pochybnost, že třetí osoba smlouvu dodrží. Když by svých povinností nedbal, můžete případnou náhradu škody požadovat právě po zprostředkovateli. I tady se vyplatí být na pozoru při uzavírání smlouvy, aby se zprostředkovatel šikovnou větičkou ve smluvních podmínkách nesnažil své odpovědnosti dopředu zbavit. Podmínka by sice byla stejně neplatná, ale svědčila by o ne zrovna férovém přístupu. 

Jako podnikatel smí zájezd vypravovat pouze cestovní kancelář, která má příslušné živnostenské oprávnění a je pojištěna. Cestovní agentury oproti tomu smí celé zájezdy jen přeprodávat a mohou nám poskytnout i jednotlivé služby – například ubytování nebo pronájem.

Přihlásit