Vyjádření dTestu k reakci společnosti Galderma-Spirig, výrobce přípravku Daylong

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 14.7.2014   

Text nazvaný „Reakce na výsledky publikované v časopise dTest“ zveřejněný a šířený společností Galderma-Spirig, výrobcem přípravku Daylong, považujeme za nešťastný typ reakce na námi zveřejněné výsledky testů. Jeho cílem je relativizovat výsledky testu a znevěrohodnit způsob práce a hodnocení dTestu. Vzhledem k povaze naší činnosti se bohužel s útoky výrobců setkáváme pravidelně. Tím více oceňujeme, pokud reakcí výrobce je spíše snaha o nápravu situace než napadání dTestu. Text obsahuje řadu nepravdivých nařčení a dezinterpretací. Vyjádříme se k nejdůležitějším z nich.

Vyjádření k otázkám týkajícím se testu opalovacích přípravků

Cílem dTestu je hájit zájmy a zdraví spotřebitelů. V případě potenciálně rizikových látek, které jsou nahraditelné, a tedy nemusí v daném výrobku být, se přidržujeme principu předběžné opatrnosti a snažíme se, aby je výrobci nepoužívali, zvláště v produktech určených specificky dětem. Vzhledem k negativní mediální kampani vedené farmaceutickou společností Galderma-Spirig (výrobce opalovacího přípravku pro děti Daylong, který letos neuspěl v našem testu) zde přehledně a pohromadě shrnujeme všechny podstatné informace, vysvětlujeme naše stanovisko týkající se potenciálně rizikových látek a uvádíme také na pravou míru další šířené dezinformace.

  1. Vyjádření k otázkám týkajícím se testu opalovacích přípravků
  2. Vyjádření dTestu k reakci společnosti Galderma-Spirig, výrobce přípravku Daylong
  3. dTest vyzývá výrobce opalovacích přípravků, aby nepoužívali potenciálně rizikové látky
  4. Chemické látky v kosmetice aneb koktejlový efekt

Společnost Galderma-Spirig čtenářům podsouvá domněnku, že cílem dTestu bylo ublížit značce Daylong, že je podivné, pokud dva různé výrobky stejné značky získají v testech odlišné hodnocení, a že špatné hodnocení výrobku bylo způsobeno faktem, že v loňském roce společnost nevyužila možnost používat pro jiný svůj výrobek (který v testech uspěl) Značku kvality dTestu. Proti podobnému nařčení se důrazně ohrazujeme a považujeme jej za účelové. Značka kvality dTestu je určena pro výrobky a služby, které byly ohodnoceny známkou velmi dobře nebo dobře v příslušném testu. Její použití je možné za předpokladu, že vlastnosti výrobku zůstanou stejné, jaké byly v době uskutečnění testu. Značka kvality je pro spotřebitele signálem kvality výrobku na první pohled a využívání tohoto způsobu značení je naprosto běžné i v jiných evropských zemích (např. Německo, Velká Británie, Rakousko), kde je ochrana spotřebitelů na vysoké úrovni.

Základním principem pro zachování nezávislosti testování je, že otázka používání značky kvality se vždy řeší až PO zveřejnění výsledků příslušného testu. Záleží na výrobci, zda se rozhodne tuto možnost využít. Výrobci si jsou vědomi, že používání značky neovlivňuje výsledky testů v následujících obdobích. S používáním licence je spojena úhrada poplatku, který slouží mj. k pokrývání nákladů s poskytováním značky kvality, řešení případů zneužívání výsledků testů apod. Rozhodnutí výrobce, že Značku kvality využívat nechce, je celkem běžné. Z důvodu limitu za přítomnost potenciálních endokrinních disruptorů letos dopadl nedobře také přípravek značky Nivea. Jeho výrobce Beiersdorf přitom získal Značku kvality na jiné výrobky hned několikrát, viz Uživatelé značky kvality dTest.

Společnost Galderma-Spirig kritizuje fakt, že obsah látky ethylhexyl methoxycinnamát (OMC) byl jedním z limitujících faktorů při hodnocení testu. Sluneční filtr ethylhexyl methoxycinnamát (OMC) je sloučenina podezřelá z toho, že patří mezi látky narušující hormonální systém (takzvané endokrinní disruptory). Přestože je tato látka dosud ve výrobě povolena, podezření na její rizikovost bezpochyby existuje a je oficiálně zveřejněno. V případě potenciálně rizikových látek, které jsou nahraditelné, a tedy nemusejí v daném výrobku být, se přidržujeme principu předběžné opatrnosti a snažíme se, aby je výrobci nepoužívali, zvláště v produktech určených specificky dětem. Opalovací přípravky se navíc používají v relativně velkém množství a opakovaně. Většina výrobců již používá jiné sluneční filtry.

Výrobce však ve svém prohlášení taktně zamlčuje fakt, že výrobek Daylong Kids SPF 50 dostal špatné hodnocení nejen za přítomnost výše zmíněné látky, ale také za to, že neuspěl ve zkoušce voděodolnosti, ačkoli na obalu deklaruje extrémní voděodolnost. Hodnocení bylo sníženo také za obsah parfemace, kterou v případě dětských výrobků hodnotíme jako nadbytečnou a nežádoucí.

Zcela utopické jsou spekulace v závěru textu, týkající se příjmů ze zobrazení článků na webu dTestu. Počet stažení testu opalovacích přípravků pro děti z webu dTestu se pohybuje v řádu desítek stažení, nikoliv stovek tisíc.

Na kritiku, že nezveřejňujeme jména laboratoří, v nichž provádíme testy, je jednoduchá odpověď. Činíme tak z důvodu zachování objektivity a nezávislosti námi publikovaných testů. K tomuto postupu nás zavazují pravidla členství v organizaci International Consumers Research and Testing, jež sdružuje všechny významné světové spotřebitelské organizace zabývající se testováním výrobků. Toto pravidlo uplatňujeme bez výjimky u všech prováděných testů. Chráníme tak nezávislost naši i nezávislost spolupracujících laboratoří a jejich pracovníků, kteří před zavedením tohoto pravidla bývali často vystavováni tlakům ze strany výrobců.
 


Přihlásit