Stop potenciálně rizikovým látkám v opalovacích přípravcích

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2023 Obsah březnového dTestu

Cílem dTestu je hájit zájmy a zdraví spotřebitelů, a proto vyzýváme ty výrobce opalovacích přípravků pro děti, kteří ve svých produktech stále používají potenciálně rizikové látky, aby je nahradili jinou alternativou. 

Oceňujeme, že většina výrobců již podle provedeného testu opalovacích přípravků nepoužívá některé potenciálně rizikové látky, podezřelé z narušování hormonálního systému. Ethylhexyl methoxycinamát (OMC) byl nalezen jen ve třech výrobcích z testovaných 16; propyl- a butylparabeny nebyly nalezeny vůbec. Tyto sloučeniny jsou sice dosud ve vymezeném množství povoleny, nicméně na jejich rizikovost ve smyslu poškození hormonálního systému již upozornila řada studií a sami výrobci je zejména v dětské kosmetice očividně již příliš nepoužívají.

V případě potenciálně rizikových látek, které jsou nahraditelné, a tedy nemusí v daném výrobku být, se přidržujeme principu předběžné opatrnosti a snažíme se, aby je výrobci nepoužívali, zvláště v produktech určených specificky dětem. Skutečnost, že určitá látka je povolena, znamená, že v okamžiku jejího schvalování nebylo známo žádné významné riziko s ní spojené. Lidské vědění se však vyvíjí a řada látek dříve považovaných za bezpečné se již nepoužívá. Asi nejznámějším případem látky, jejíž používání bylo přehodnoceno, je insekticid DDT. U výrobků určených dětem by mělo být posuzování samozřejmě ještě přísnější.

Navíc je nutné vzít v úvahu, že látky se při procesu schvalování hodnotí samostatně, resp. v rámci jednoho výrobku. Lidé však využívají celou řadu výrobků a vzniká tak chemický koktejl, jehož dopad nikdo nezná. dTest k této otázce zveřejnil související článek již v loňském roce - Chemické látky v kosmetice aneb koktejlový efekt.


Přihlásit