dTest vyzývá výrobce opalovacích přípravků, aby nepoužívali potenciálně rizikové látky

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 9.7.2014   

Tímto reagujeme na nepravdivá vyjádření farmaceutické společnosti Galderma-Spirig (výrobce přípravku Daylong, který neuspěl v našem testu) a Státního zdravotního ústavu šířená do médií. Zároveň vyzýváme ty výrobce opalovacích přípravků pro děti, kteří tyto látky ve svých produktech stále používají, aby je nahradili jinou alternativou.

Vyjádření k otázkám týkajícím se testu opalovacích přípravků

Cílem dTestu je hájit zájmy a zdraví spotřebitelů. V případě potenciálně rizikových látek, které jsou nahraditelné, a tedy nemusí v daném výrobku být, se přidržujeme principu předběžné opatrnosti a snažíme se, aby je výrobci nepoužívali, zvláště v produktech určených specificky dětem. Vzhledem k negativní mediální kampani vedené farmaceutickou společností Galderma-Spirig (výrobce opalovacího přípravku pro děti Daylong, který letos neuspěl v našem testu) zde přehledně a pohromadě shrnujeme všechny podstatné informace, vysvětlujeme naše stanovisko týkající se potenciálně rizikových látek a uvádíme také na pravou míru další šířené dezinformace.

  1. Vyjádření k otázkám týkajícím se testu opalovacích přípravků
  2. Vyjádření dTestu k reakci společnosti Galderma-Spirig, výrobce přípravku Daylong
  3. dTest vyzývá výrobce opalovacích přípravků, aby nepoužívali potenciálně rizikové látky
  4. Chemické látky v kosmetice aneb koktejlový efekt

Oceňujeme, že většina výrobců již podle provedeného testu opalovacích přípravků nepoužívá některé potenciálně rizikové látky, podezřelé z narušování hormonálního systému. Ethylhexyl methoxycinamát (OMC) byl nalezen jen ve třech výrobcích z testovaných 16; propyl- a butylparabeny nebyly nalezeny vůbec. Tyto sloučeniny jsou sice dosud ve vymezeném množství povoleny, nicméně na jejich rizikovost ve smyslu poškození hormonálního systému již upozornila řada studií a sami výrobci je zejména v dětské kosmetice očividně již příliš nepoužívají.

V případě potenciálně rizikových látek, které jsou nahraditelné, a tedy nemusí v daném výrobku být, se přidržujeme principu předběžné opatrnosti a snažíme se, aby je výrobci nepoužívali, zvláště v produktech určených specificky dětem. Cílem dTestu je hájit zájmy a zdraví spotřebitelů, a proto vyzýváme ty výrobce opalovacích přípravků pro děti, kteří tyto látky ve svých produktech stále používají, aby je nahradili jinou alternativou.

Skutečnost, že určitá látka je povolena, znamená, že v okamžiku jejího schvalování nebylo známo žádné významné riziko s ní spojené. Lidské vědění se však vyvíjí a řada látek dříve považovaných za bezpečné se již nepoužívá. Asi nejznámějším případem látky, jejíž používání bylo přehodnoceno, je insekticid DDT. U výrobků určených dětem by mělo být posuzování samozřejmě ještě přísnější.

Navíc je nutné vzít v úvahu, že látky se při procesu schvalování hodnotí samostatně, resp. v rámci jednoho výrobku. Lidé však využívají celou řadu výrobků a vzniká tak chemický koktejl, jehož dopad nikdo nezná. dTest k této otázce zveřejnil související článek již v loňském roce - Chemické látky v kosmetice aneb koktejlový efekt.
 

 

 

Zároveň tímto upozorňujeme na nepravdivé informace farmaceutické společnosti Galderma-Spirig a Státního zdravotního ústavu zveřejněné ve zprávě ČTK. Citujeme vždy informaci uvedenou v médiích (kurzivou) a pod ní uvádíme naše stanovisko:

 

  • Časopis uvedl, že výrobek obsahuje látky, které narušují hormonální systém. … Zjištění časopisu odmítl dnes i Státní zdravotní ústav s tím, že toxicita kritizovaných látek nebyla nikdy prokázána.

Ethylhexyl methoxycinnamát (OMC), propylparaben a butylparaben jsou zahrnuty do kategorie č. 1 na seznamu látek podezřelých z narušování hormonálního systému (cizími slovy: jsou podezřelé z toho, že jsou endokrinními disruptory). Přestože jsou tyto látky dosud povoleny, podezření na jejich rizikovost bezpochyby existuje a je oficiálně zveřejněno:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf

Uvedený materiál EU označuje tyto látky za „vysoce znepokojivé“. Označili jsme tyto látky za potenciálně rizikové a zasazujeme se o to, aby nebyly používány (přičemž značná část výrobců už se jich dobrovolně vzdala). Například v Dánsku je používání parabenů v dětské kosmetice už zakázáno.

Propyl- a butylparabeny jsou látky, u nichž i Vědecký výbor pro ochranu spotřebitele - viz http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/index_en.htm požaduje snížení povolených limitů, označuje je za rizikové pro malé děti v oblasti, kde se používají plínky, a požaduje další výzkum jejich bezpečnosti - viz http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_parabens_en.pdf

Ethylhexyl methoxycinamát (octyl-methoxycinnamate - OMC) - Světová zdravotnická organizace ve své publikaci hovoří o studiích ukazujících na ovlivňování hormonů touto látkou: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75342/1/9789241503761_eng.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20198561
http://en.wikipedia.org/wiki/Octyl_methoxycinnamate

Vycházeli jsme i ze závěrů studie týkající se použití rizikové kosmetiky těhotnými ženami, viz zpráva dánského Ministerstva životního prostředí: http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2012/04/978-87-92903-02-0.pdf

 

  • Jednoznačně došlo ke konfliktu s evropskou směrnicí o očerňování legálně používaných látek," uvedl Lipovský.

Výrok ředitele společnosti Galderma-Spirig (výrobce přípravku Daylong, který neuspěl v testu) Lipovského je nesprávný. Žádná taková směrnice neexistuje. Zřejmě měl na mysli nařízení Komise (EU) č. 655/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky. Toto nařízení se ovšem vztahuje výlučně na tvrzení, jejichž prostřednictvím jsou výslovně či odvozeně sdělovány charakteristické vlastnosti přípravku či jeho funkce při označování, dodávání na trh a propagaci kosmetických přípravků. Samotné nařízení se vztahuje na výrobce, dovozce a všechny distributory. Tudíž o protiprávnosti našich tvrzení nemůže být vůbec řeč.

 

  • Podle časopisu obsahují opalovací krémy pro děti propylparaben, butylparaben a také sluneční filtr ethylhexyl methoxycinnamát OMC.

Jedná se o nepravdivé tvrzení. Propylparaben a butylparaben nebyly v testovaných výrobcích nalezeny, což jsme v článku výslovně uvedli. Nalezen byl pouze sluneční filtr Ethylhexyl methoxycinnamát (OMC), a to ve třech z 16 testovaných výrobků.

 


Přihlásit