Průzkum ukázal hlavní problémy cestovního ruchu

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 27.6.2014   

Více než čtvrtina Evropanů zažívá problémy se službami cestovního ruchu. Ukazuje to průzkum asociace ANEC mezi téměř šesti tisíci respondenty, do něhož se zapojili i čeští spotřebitelé. Nejčastěji si lidé stěžují na problémy při vypůjčení auta, v letecké a železniční dopravě nebo v rámci zájezdu. Čeho se problémy týkají, jak se jich vyvarovat a jak se domoci svých práv?

Čtyři pětiny účastníků průzkumu si služby v cestovním ruchu objednalo online, přičemž víc než 40 procent k tomu využilo zprostředkovatele nebo srovnávače cen. Všechny problémy v různých oblastech služeb mají společné jmenovatele – nízkou úroveň služeb a zákaznického servisu, nečekané příplatky a nejasné informace.

Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při normalizaci (ANEC) zastupuje zájmy spotřebitelů v oblasti politiky a legislativy týkající se tvorby norem a standardů. ANEC sdružuje spotřebitelské organizace ze všech členských států EU a Evropské asociace volného obchodu (EFTA). ANEC byl založen v roce 1995 jako mezinárodní nezisková organizace.

Nejvíce problémů hlásí turisté, kteří si vypůjčili auto. Více než pětina z nich nebyla s touto službou spokojena. Obvykle měli problémy s nejasnými smluvními podmínkami a nedostatečnými informacemi o pojištění a ceně.

Autopůjčovny inzerují co nejnižší cenu samotného zapůjčení vozidla, ale další poplatky mohou tuto částku klidně převýšit, což se zákazník mnohdy dozví až na místě. Často chybí jasné informace o potřebné výši zálohy, objevují se i potíže se stržením peněz z platební karty za údajné poškození vozu, a to bez souhlasu držitele karty. Tento postup přitom odporuje pravidlům karetních asociací. V takovémto případě je potřeba vyzvat autopůjčovnu, aby prokázala, že zákazník vůz skutečně poškodil. Nepříjemné pak bývá, když poskytovatel služby otálí s vrácením stržené či blokované zálohy.

Vždy je třeba dávat pozor na systém palivové politiky dané autopůjčovny, jinak se spotřeba pohonných hmot může dost prodražit. Například v případě, že platíte za ujeté kilometry a požadovaná cena je vyšší, než kdybyste benzín natankovali sami.

Cestovatele také trápí problémy v letecké dopravě, konkrétně s vymáháním náhrady škody za poškozená zavazadla a za významně zpožděné či zrušené lety. I zde je třeba dávat pozor na extra poplatky, které mohou být v součtu vyšší než cena letenky.

V souvislosti se zájezdy si lidé nejčastěji stěžují na špatnou úroveň ubytování. Podle průzkumu byl každý osmý člověk ubytován v jiném typu pokoje, než který byl dohodnut, nebo dokonce v úplně jiném hotelu. Případné stížnosti a žádosti o slevu z ceny zájezdu je potřeba podat písemně už na místě a nikoliv až po návratu domů. Pokud si na místě budete stěžovat jen ústně, nemusí na vaši pozdější stížnost u poskytovatele služby být brán zřetel a slevu nedostanete, ač byste na ni měli právo. Pořiďte fotografie či zajistěte svědky, abyste měli důkazy o nižším komfortu.

Do celoevropského průzkumu se na výzvu dTestu zapojilo také přes osm set českých spotřebitelů. 25,1 % českých respondentů odpovědělo, že mají negativní zkušenosti s využíváním služeb cestovního ruchu, což odpovídá evropskému průměru.

V jakých oblastech se spotřebitelé setkali s problémy a kolik lidí mělo negativní zkušenost s využitou službou, znázorňuje následující tabulka:

 

Služba

Čeští cestovatelé

Celoevropský průzkum

Ubytování

16,8 %

10,4 %

Letecká doprava

19,6 %

16,1 %

Železniční doprava

17 %

15 %

Pronájmy aut

18,2 %

22,4 %

Zájezdy

10,2 %

14,2 %

Lodní doprava

3,9 %

8,4 %

Rezidenční kluby

12,5 %

8 %

Zdroj: European cross-border travel and tourism, ANEC


Přihlásit