Právo: Reklamace služeb

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 7/2014

Jak správně reklamovat zboží i podle nové právní úpravy už ze stránek dTestu víte. Jak je to ale se službami? Co lze a nelze reklamovat a jaká pravidla platí pro různé případy? Definice služby v zákonech jsou velmi obecné, za službu považují prakticky jakoukoliv podnikatelskou činnost, která je nabízena spotřebitelům. Právo reklamace neupravuje jen občanský zákoník, ale i další právní předpisy.

Občanský zákoník určuje, že pokud se výslovně s poskytovatelem služby nedomluvíte jinak, musí mít služba střední jakost. Nesmí být odbytá, ale nemusí být naopak ani naprosto špičková. Abyste předešli možným sporům, je vždy lepší dopředu si ujasnit, co od podnikatele očekáváte a s čím budete spokojeni. Pokud poskytnutá služba neodpovídá vašim představám či zákonným požadavkům, nebo vás podnikatel neupozorní, že oproti podobným službám má ta jeho určité mouchy, anebo když vás nepravdivě ujišťuje, že vše je v naprostém pořádku, pak má služba vadu a můžete ji reklamovat.

Kdy, jak a co je možné reklamovat

S reklamací není vhodné otálet, na služby neexistuje dvouletá zákonná záruka. Vytýkat vady, tedy reklamovat, můžete nejčastěji šest měsíců od chvíle, kdy službu přijmete. V některých případech je lhůta delší či naopak kratší, jak uvádíme dále v textu. Podnikatel každopádně odpovídá za to, že služba byla v pořádku v době, kdy jste ji přejímali. Pokud na ni poskytne záruku, pak si musí v záruční době udržet domluvené vlastnosti. Jak dlouhá bude záruka, je pouze na domluvě mezi vámi a podnikatelem. Pozor na situace, kdy je vada nápadná a zřejmá už při uzavírání smlouvy, protože ta by šla k vaší tíži. Pokud tedy například víte, že si auto necháváte opravit jen na oko, nesmíte se divit, když neprojde technickou kontrolou.

Samotný režim a průběh reklamace není nijak výjimečný oproti postupu při koupi zboží. Reklamuje se tam, kde jste službu dostali, nejčastěji přímo v provozovně. Stále častěji můžete využít i nejrůznějších online formulářů nebo vadu ohlásit telefonicky. I v tomto případě se musí o reklamaci pořídit protokol, ve kterém je uvedeno, kdo, co, kdy, kde a proč reklamuje a hlavně, čeho chce reklamací dosáhnout. Pokud reklamační protokol nedostanete automaticky, vyžadujte ho!

O reklamaci má být rozhodnuto ihned, nejdéle do tří dnů a vada má být odstraněna nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Pokud vadu odstranit lze, můžete požadovat opravu, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu. Pokud vadu odstranit nelze, pak můžete chtít slevu, nebo odstoupení od smlouvy a peníze zpět.

Opravy, úpravy či změny věcí, tedy například služby autobazarů, čistíren či opraven obuvi, se řídí právní úpravou smlouvy o dílo. V tomto případě máte na reklamaci dva roky, ale opět platí, že reklamovat můžete jen vady, které jsou na věci při převzetí. Pokud je vada opravdu zjevná, nesmíte věc přijmout beze slov, ale musíte uplatnit výhrady k provedené službě.

Telekomunikace podle vlastních pravidel

Takzvané elektronické komunikace jsou o něco složitější. Jejich úpravu totiž nenajdeme v občanském zákoníku, ale ve zvláštním zákoně. Pokud služba nemá požadovanou kvalitu, upozornili jste na to vašeho dodavatele a on nic nenapravil, můžete se domáhat slevy za poskytovanou službu. Třeba když internet neběží takovou rychlostí, která je uvedena ve smlouvě. Pokud jsou vady natolik podstatné, že si každý rozumný řekne, že kdyby tohle věděl předem, nikdy by smlouvu neuzavřel, pak máte právo od ní odstoupit.

Reklamovat můžete i účet za telefon, pokud nesouhlasíte s tím, kolik máte podle operátora zaplatit. Během prázdnin se to může stát, když jedete na dovolenou a voláte ze zahraničí. Reklamovat musíte nejpozději do dvou měsíců od vyúčtování nebo do dvou měsíců od chvíle, kdy je vám stržena sporná částka z kreditu. Pozor, podaná reklamace neznamená, že nemusíte spornou částku zaplatit. O odklad splatnosti však můžete požádat Český telekomunikační úřad. Operátor má na vyřízení reklamace měsíc. Pokud jde o služby z nebo do zahraničí, pak maximálně dva měsíce. ČTÚ vám může pomoci i v případě, že nesouhlasíte s tím, jak operátor reklamaci vyřídil. Podáte-li úřadu námitku proti vyřízení reklamace, přezkoumá postup operátora a rozhodne, jak to má správně být.

Přeprava osob 

Jízda autobusem hromadné dopravy či vlakem znamená, že jste uzavřeli smlouvu o přepravě, a dopravce tak ručí za vaši bezpečnost a pohodlí. Nejčastější problém, který můžete řešit, je zpoždění. Ve vnitrostátní dopravě vám může příslušet odškodnění v případě, že to stanoví přepravní řád. Uplatnit žádost o něj můžete nejpozději do šesti měsíců. Díky stále větší konkurenci se v dopravě můžete setkat s nejrůznějšími garancemi vrácení peněz při zpoždění. Pokud přepravce inzeruje podobný program, máte nárok na odškodnění dle stanovených podmínek.

Pokud cestujete se zavazadlem, přepravce ručí za to, že se dostane do cíle včas a nepoškozené. V opačném případě máte právo na náhradu škody.


Přihlásit