Jak testujeme opalování

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Sluneční ochranný faktor (UVB) 35 %, UVA ochranný faktor 25 %, potenciálně rizikové látky 5 %, obal 2%, snadnost dávkování 10 %, kosmetické vlastnosti 15 %, uživatelské instrukce 8 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Limit hodnocení, tzn. snížení hodnocení kvality oproti váženému průměru, představuje i nedodržení deklarované voděodolnosti, stejně jako špatné výsledky zkoušky ochranných faktorů a obsah potenciálně rizikových látek.

Měření ochranných faktorů

UVA: ISO 24443:2012(E)
Měření SPF (i SPF pro účely stanovení voděodolnosti): International Method COLIPA - CTFA SA - JCIA - CTFA 2006 / International Standard ISO 24444:2010(E)

UVB záření způsobuje spálení kůže a rakovinu kůže, UVA záření stárnutí kůže, při vysokých dávkách rakovinu kůže.  Nedostatečně hodnocená UVA nebo UVB ochrana má za následek snížení celkového hodnocení.

Na kvalitu opalovacího přípravku nelze pohlížet podle toho, zda se při jeho používání spálíte nebo ne, poškození pokožky nemusí být ihned viditelné!

Potenciálně rizikové látky

Hodnocení deklarovaného složení (INCI) jednotlivých přípravků tak, jak je uvedeno na obalech. Nežádoucí jsou ty látky, jež byly vyhodnoceny (viz test opalovacích přípravků 7/2013) jako látky s potenciálním vlivem na hormonální systém (endokrinní disruptory) a látky, které jsou častými alergeny.

Obal

Hodnocení přiměřenosti obalu vůči obsahu (tzn. přítomnost nadbytečných papírových obalů, příbalových reklamních informací) a přítomnosti pečeti zamezující kontaktu s obsahem balení před nákupem.

Snadnost dávkování

V rámci této zkoušky je zkoušena snadnost dávkování (konzistence přípravku) a kluzkost nádoby při dvaceti a čtyřiceti stupních Celsia.

Kosmetická kvalita

Testující hodnotili vlastnosti přípravků z hlediska jejich použití; konzistenci, vlastnosti při aplikaci (roztíratelnost, vstřebávání, zanechávání bílých map, lepivost).

Uživatelské instrukce

Zjišťovalo se, zda na obalech výrobků jsou uvedeny potřebné pokyny, které spotřebitele vedou k účelnému a vhodnému použití, jako jsou správné množství, pokyny pro aplikaci a opakovanou aplikaci, varování před přílišným pobytem na slunci apod. Hodnoceny byly pokyny k používání v českém jazyce, jejich úplnost a čitelnost a jejich umístění přímo na obalu výrobku. Součástí hodnocení je také označení výrobků podle doporučení Evropské komise ze září 2006.

Zkouška voděodolnosti

Při měření ochranného faktoru před a po pobytu ve vodě jsme se řídili normou International Method COLIPA - CTFA SA - JCIA - CTFA 2006 / International Standard ISO 24444:2010(E). Pro simulaci pobytu ve vodě jsme použili sprchovou metodu, která zajišťuje rovnoměrné působení vody na celou testovanou oblast části lidského těla. Doba působení vody je 2,5 minuty pro voděodolné a 5 minut pro vysoce voděodolné přípravky. Na plochu 7x7 cm je použito 7 litrů vody o teplotě 23°C.

Přihlásit