Slibují levnější tarif. Vážně je to výhodné?

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 17.6.2014   

Společnost Korektel s.r.o. slibuje svým zákazníkům vyjednání slevy 30 až 60 % z měsíční útraty za telekomunikační služby. Obstarání slevy však spočívá pouze ve zhlédnutí vyúčtování a smlouvy a jednom telefonátu s operátorem zákazníka. Za to si obchodník účtuje odměnu.

Když nepřijde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře, říkají si obchodníci a stále častěji se vydávají za zákazníky do jejich domovů. Dříve lidé v domácnosti uvítali objednané služby maséra či kadeřníka. Poté přišla éra návštěv předem ohlášených podomních prodejců, finančních poradců a pojišťovacích agentů. V posledních letech nejvíce obchází domácnosti nezvaní obchodníci s energiemi a zástupci operátorů. Do přímého prodeje vstupují i nové služby, například takzvaná optimalizace tarifů v oblasti telekomunikací. Kdo by nechtěl platit méně za internet, ušetřit za volání a SMS? Jenže, jak se říká, každá sleva něco stojí.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Spotřebitelé si umí slevy vyjednat sami. Mnohdy stačí zvednout telefon nebo zajít na pobočku a výhodnější podmínky jsou na světě. Jsou služby „profesionální optimalizace“ opravdu výhodné? V čem vlastně spočívají? Společnost Korektel láká na webových stránkách potenciální zákazníky na úsporu 30 až 60 % z běžné měsíční útraty. Provize společnosti se vypočítává čtyř- nebo šestinásobkem vyjednané měsíční slevy za rok (to znamená 1/3 nebo 1/2 vyjednané roční úspory + DPH 21 %). Stojí to však za to? Zástupce Korektelu provede jednoduchý audit - na místě zhlédne smlouvu a předložené vyúčtování. Při tom rozhodne o výši slevy - kupodivu poté, co s ním už má spotřebitel podepsanou smlouvu a v ní vyplněnou výši odměny. A někdy v budoucnu se má uskutečnit hovor s operátorem spotřebitele za účelem snížení výdajů na poskytované telekomunikační služby. Náklady tohoto hovoru hradí zákazník.

Ve smlouvě uvedené společnosti je zvýrazněna informace, že obchodníkovi odměna nenáleží, nezdaří-li se optimalizace telekomunikačních služeb zákazníka u jeho operátora. Byla-li však sleva vyjednána či nikoliv, to už zákazníkovi obchodník nesdělí. Obchodní podmínky naopak zákazníkovi ukládají povinnost o neposkytnuté slevě informovat obchodníka, tj. toho, kdo ji měl zařídit. Pokud tuto překvapivou povinnost zákazník nesplní, má obchodník nárok na provizi i přesto, že neuspěl nebo se o to ani nemusel pokusit.

Uzavřená smlouva navíc vylučuje právo spotřebitele od smlouvy odstoupit ve 14denní lhůtě. Toto právo se však vztahuje i na smlouvy o poskytování služeb. Zákonnou výjimkou je situace, kdy si spotřebitel výslovně přeje splnění služby již během lhůty pro odstoupení, to však neznamená, že spotřebitel právo ztratí již podpisem smlouvy. Dle směrnice o právech spotřebitelů je nutné tuto výjimku vykládat tak, že spotřebitel může od smlouvy odstoupit do doby úplného poskytnutí služby.

Vyjednání výhodnějších podmínek je svojí podstatou změna účastnické smlouvy. Aby k této změně mohlo vůbec dojít během telefonního hovoru, je zapotřebí provést autorizaci volajícího. K ověření totožnosti zákazníka se vyžaduje sdělení hesla, jak shodně potvrzují společnost T-Mobile a Vodafone. I když spotřebitel neposkytne ono heslo, uděluje obchodníkovi plnou moc a předává své důležité osobní údaje. Například rodné číslo uvedené na účastnické smlouvě s operátorem. Komukoliv, kdo tyto údaje zná, stačí tvrdit, že heslo zapomněl a cesta k libovolným změnám ve vašem tarifu je mu otevřená. Je tedy na místě zvýšená opatrnost v případě zcela neznámého obchodního zástupce, kterému svěřujete klíč k vašemu tarifu.


Přihlásit