ČTÚ: Pokuta UPC za klamavé obchodní praktiky

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 12.6.2014   

Pokuta milión korun, kterou uložil Český telekomunikační úřad společnosti UPC Česká republika za porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik, nabyla právní moci. UPC se správního deliktu dopustila tím, že v období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2013 nabízela některé své služby (balíčky) s garancí ceny „napořád“, přičemž garanci porušila, a to navíc záhy po zahájení své nabídky.

UPC se zavázala svým zákazníkům v uvedeném období, kdy balíček služeb se slevou „napořád“ nabízela, garantovat cenu za služby a zároveň do Všeobecných obchodních podmínek vložila ujednání, které ji opravňovalo k jednostranné změně ceny. Tato skutečnost svědčí o tom, že UPC neměla v úmyslu garantovanou cenu do budoucna zachovat a již v době nabízení balíčku služeb si ponechala možnost cenu upravit, což skryla do Všeobecných obchodních podmínek.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Pochybení se přitom týkalo ceny, tedy jednoho ze zásadních faktorů, které spotřebitele ovlivňují při výběru poskytovatele služby. Podle UPC byla služba zavedena s dobrou vírou v zachování garantované ceny „napořád“, čili vždy do konce trvání jednotlivých smluvních vztahů služby. Vzhledem ke stoupajícím nákladům a k poklesu ekonomické výnosnosti muselo dle UPC následně dojít ke zvýšení ceny.

ČTÚ ve svém rozhodnutí zdůraznil, že podnikatel si musí svá obchodní rozhodnutí před uvedením na trh řádně rozmyslet tak, aby nemohlo dojít ke krácení práv spotřebitele a k jeho vědomému klamání. Společnost UPC jako podnikatel si jistě byla vědoma jak ekonomické situace v České republice, tak i své. UPC se dle názoru ČTÚ dopouštěla vědomého protiprávního jednání, a to po dobu jednoho roku, přičemž nebyla ochotna následně dostát svým závazkům u spotřebitelů, se kterými již smlouvu s garancí ceny uzavřela, a jako příčinu nedodržení garance ceny uvedla důvody, které jsou zcela irelevantní.

Porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik je správním deliktem podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle zákona o ochraně spotřebitele jsou nekalé zejména klamavé a agresivní obchodní praktiky. Obchodní praktika je klamavá, je-li při ní užit nepravdivý údaj.

Zdroj: Měsíční monitorovací zpráva za květen 2014 vydaná Českým telekomunikačním úřadem


Přihlásit