Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Redukce vrásek 50 %, hydratace pleti 25 %, praktické zkoušky 15 % a údaje na obalu 10 %.

Limity hodnocení

Některá hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Každý výrobek vyzkoušela skupina 30 žen ve věku od 31 do 70 let. Do jednotlivých skupin byly vybrány tak, aby v každé byly ženy s různým stavem vrásek, kuřačky i nekuřačky, ale vzájemně byly skupiny srovnatelné.

Dobrovolnice používaly krém pravidelně dvakrát denně po dobu čtyř týdnů. Test probíhal slepou metodou, kdy byly obaly všech výrobků před předáním účastnicím zakryty, aby nemohly být ovlivněny značkou. Každá účastnice dostala nejen testovaný produkt, ale také referenční vzorek, který sloužil pro vzájemnou porovnatelnost výsledků. Na jednu polovinu obličeje nanesla vždy testovaný krém, na druhou referenční vzorek – je to kvalitní hydratační krém, který je zároveň účinný i ve vyhlazování vrásek.

Redukce vrásek

Před začátkem testu a po jeho ukončení podstoupila každá účastnice vyšetření metodou FOITS (Fast Optical In vivo Topometry of human Skin), kdy se na pokožku promítá světlo, jehož částice jsou po odrazu zachyceny citlivou kamerou. Ta dokáže na základě odrazu vypočítat přesnou struktury povrchu pleti a ve 3D zobrazení dokonale zviditelnit vrásky. Měření je prováděno vždy na stejném místě, v okolí koutku oka, díky čemuž je zaručeno, že získaná data jsou srovnatelná.

Na základě dvou výstupů je možné snadno porovnat stav vrásek před a po testu a určit rozdíl. Hodnotili jsme, jak jsou krémy účinné po čtyřtýdenním používání a zároveň jsme hodnotili, jak si vedly v porovnání s referenčním vzorkem. Dobrou známku mohly dostat pouze ty krémy, které byly podle měření efektivní v redukci vrásek a zároveň byly účinnější než referenční vzorek.

Hydratace pokožky

Stav hydratace pleti jsme zjišťovali pomocí korneometru. Je to standardní metoda, kterou se přítomnost vody v pokožce měří na základě proudění elektronů a elektrické kapacity. Platí tu rovnice: čím více je pokožka hydratovaná, tím vyšší je její elektrická kapacita, protože molekuly vody stimulují pohyb iontů. Jednotlivé výrobky jsme opět hodnotili na základě srovnání stavu hydratace pokožky před a po testu a zároveň na základě srovnání s referenčním vzorkem.

Praktické zkoušky

Na konci testu měla každá účastnice vyplnit dotazník s otázkami týkajícími se kosmetických vlastností krému a jeho účinnosti. V kosmetických vlastnostech hodnotila konzistenci krému, jeho roztíratelnost, lepivost, vstřebatelnost a vůni. V účinnosti se měla vyjádřit, jaký je celkový dojem z výrobku, jaký je pocit z pleti a jestli se neobjevily nějaké nežádoucí účinky, například svědění, štípání, zarudnutí pleti a jiné.

Údaje na obalu

Hodnotili jsme informace pro spotřebitele uvedené na krabičce a obalu krému, například jestli reklamní slogany nebo jiná prohlášení na obalu výrobku jsou pravdivá nebo zda mají nějakou výpovědní hodnotu.

Přihlásit