Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah jahod 40 %, senzorika 30 %, konzervační látky 10 %, dodržení deklarace 20 %.

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, takzvaným limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla známku dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezen i celkový výsledek. V takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Cíl testu

Ověřit, zda jahodové džemy výběrové (Extra) z českých obchodů vyhovují svým složením požadavkům potravinářské vyhlášky č. 157/2003 Sb. v platném znění a zda jahodové pomazánky splňují údaje deklarované na obalech. Především šlo o obsah jahod a obsah cukru či jiných přírodních sladidel v jednotlivých testovaných výrobcích. Dále laboratoř ověřovala tzv. autenticitu výrobků, to znamená, zda v souladu s deklarací byly jediným použitým ovocem pouze jahody. Současně byla zjišťována přítomnost chemických konzervantů, a to i ve výrobcích, které je neměly deklarovány na obalu. Vedle toho byly všechny výrobky analyzovány na možnou přítomnost kvasinek a plísní. Rovněž se hodnotily senzorické vlastnosti džemů a pomazánek, a to příjemnost vzhledu, konzistence a chuti, dále se pak posuzovala intenzita červené barvy, intenzita jahodové chuti a intenzita pachuti. Zkouškám bylo podrobeno deset nakoupených výrobků s označením jahodový džem výběrový (Extra) a sedm s označením jahodová pomazánka.

Použité chemické metody

Stanovení ovocného (jahodového) podílu bylo provedeno na základě srovnání tabelovaných dat referenčního materiálu AIJN (Association of the Industry of Juices and Nectars) pro autentické šťávy a pyré s naměřenými hodnotami vybraných markerů.

Pro výpočet ovocného (jahodového) podílu byly použity tyto parametry: refraktometrická sušina, kyselina jablečná a citrónová, glukóza, fruktóza, sacharóza, sorbitol, formolové číslo, draslík, hořčík, vápník, popel a fosfor; zároveň byl zjišťován obsah flavonoidní látky floridzinu, který je využíván jako marker pro detekci jablek nebo jablečných šťáv záměrně přidaných do jiných ovocných výrobků.

Obsah cukru (přírodních sladidel) byl stanoven jako podíl refraktometrické sušiny v procentech.

Přítomnost konzervačních látek (kyseliny sorbové a benzoové) byla stanovena metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie HPLC/UV.

Přítomnost kvasinek a plísní byla zjišťována mikrobiologickým rozborem po kultivaci vzorků na agaru tři dny při 25 stupních Celsia.

Smyslové hodnocení

Pro senzorické hodnocení barvy, konzistence a chuti byla použita profilová metoda. Pro hodnocení příjemnosti byla použita následující stupnice: 1 – vynikající, 2 – velmi dobrý, 3 – dobrý, 4 – téměř nevyhovující, 5 – nevyhovující. Pro hodnocení intenzity byly použita následující stupnice: 1 – velmi intenzívní, 2 – intenzívní, 3 – středně intenzívní, 4 – málo intenzívní, 5 – velmi málo intenzívní.

Přihlásit