Varování: dárek po telefonu není zadarmo

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 17.4.2014   

Další společnost se sídlem ve Švýcarsku se rozhodla oslovit české zákazníky zásilkovým prodejem. Holicí strojky Good Shave rozdávané po telefonu má stále více českých spotřebitelů. Jeden telefonický rozhovor a každý získá holicí strojek jako dárek. Není to však zadarmo. Obdarovaní musí uhradit poštovné a balné dosahující výše běžné ceny tohoto zboží a jednou zásilkou to nekončí.

Společnost Westerfield International mající sídlo ve Švýcarsku obvolává české domácnosti se záminkou ankety zjišťující používání holicích strojků. Odměnou trpělivému volanému má být darovaný výrobek. Jindy anketu vynechají a rovnou nabízejí bezplatný uvítací balíček. Náklady na zabalení a dopravu si však už musí spotřebitel uhradit sám. Navíc se společnost snaží zavázat zájemce k pravidelnému odběru výrobků formou předplatného, což se překvapený zákazník dozví až s první zásilkou.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Dárek po telefonu není rozhodně zadarmo a spotřebitelé si jen přidělají starosti s vracením opakovaně zasílaných nechtěných produktů. Navíc platí, že pokud podnikatel činí spotřebiteli nabídku po telefonu, je povinen mu podle zákona sdělit základní údaje o sobě, tedy kdo je a kde sídlí. Rovněž musí ze strany podnikatele zaznít další informace uložené zákonem, v tomto případě například fakt, že co dva měsíce bude chodit jedna zásilka za druhou po neomezenou dobu.

Spotřebitelé mají právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží a dostat své peníze zpět. Obchodní podmínky uveřejněné na internetových stránkách společnosti Westerfield International obsahují mimo jiné ustanovení nutící spotřebitele zasílat odstoupení od smlouvy i případné reklamace do Holandska. Takový požadavek má pouze za cíl odradit spotřebitele od uplatnění jeho zákonných práv. Pokud s obchodními podmínkami není zákazník během hovoru seznámen, nezavazují jej. Pro účely odstoupení od smlouvy může využít českou adresu uvedenou na vystaveném dokladu.

Kde tato společnost získala osobní údaje spotřebitelů, kteří s ní neměli dosud nic společného? Obchod s osobními údaji pro marketingové účely v České republice jen kvete. Lidé často uvádějí své jméno, adresu a telefonní číslo z důvodu vystavení různých zákaznických karet, osobními údaji klientů disponují i operátoři a jiní poskytovatelé služeb. Součástí souhlasu se zpracováním osobních údajů bývá i souhlas s jejich předáním smluvním partnerům podnikatele za účelem nabízení zboží či služeb.

V případě obchodních nabídek od neznámého podnikatele má spotřebitel právo na sdělení názvu společnosti a jejích kontaktních údajů. Může si vyžádat informaci, které údaje o něm společnost zpracovává a odvolat souhlas s jejich využíváním pro obchodní nabídky a požadovat odstranění údajů z databáze. Nesouhlas musí mít písemnou formu a být druhé straně doručen. Pokud i přesto nabídky ze strany daného obchodníka neustanou, měl by se spotřebitel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který porušování zákona může postihnout.


Přihlásit