Nákup na internetu: Zopakujte si svá práva

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2022 Obsah červnového dTestu

Nákupy přes internet jsou součástí každodenního života a neunikají pozornosti zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Distančně, tedy na dálku
 

Zákon nazývá internetový prodej poněkud cize jako „uzavírání smluv distančním způsobem“. To je nejčastěji právě přes internet či telefon, ale může se jednat i o různé nabídkové katalogy, teleshopping a další; zkrátka jakákoliv situace, kdy dvě osoby nejsou přítomny v jeden čas na stejném místě. Smlouva je uzavřena „distančně“, jestliže byla celá dohodnuta komunikačními prostředky. Nezáleží přitom na způsobu předání zboží – může jít tedy i o osobní převzetí.

Podnikatel má vůči spotřebiteli řadu povinností souvisejících s informováním o podmínkách smlouvy. Budete-li nakupovat přes internet, je dobré si připomenout jednu z nich: Pokud se před uzavřením smlouvy nedozvíte o nákladech na dodání, daních a poplatcích, které by se připočítávaly k ceně, nebo o zvláštních nákladech na vrácení, pak je nemusíte hradit.

Zákon umožňuje odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, přičemž za své rozhodnutí nemůžete být nijak postihováni (například srážkou z ceny nebo smluvní pokutou). Jako spotřebitelé máte právo od kupní smlouvy uzavřené na dálku odstoupit do sedmi pracovních dnů.

V případě smluv o poskytování služeb se tato lhůta počítá od uzavření smlouvy, u dalších typů smluv se lhůta počítá od: 

 • doručení zboží či jeho vyzvednutí (nejčastěji)
 • převzetí poslední části dodávky zboží (například poslední skříňka sestavy kuchyňské linky apod.)
 • od první dodávky zboží, pokud má podnikatel opakovaně a pravidelně dodávat nějaké zboží (třeba doplňky stravy)

 

Pokud vás podnikatel podle § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji řádně nepoučí o vašem právu odstoupit od smlouvy, můžete od ní odstoupit bez udání důvodu do tří měsíců od převzetí zboží nebo poskytnutí služby. Ale pozor - pokud podnikatel svou poučovací povinnost splní dodatečně, běží od následujícího dne již jen sedmidenní lhůta.

Jak odstoupit od kupní smlouvy
 

 • Odstoupení stačí během sedmidenní lhůty odeslat na adresu obchodníka. Nevadí, když obchodníkovi dojde odstoupení později, důležitý je čas odeslání.
 • Smlouvu uzavíráte elektronicky, odstoupit můžete stejným způsobem, například na vzorovém formuláři, který bude mít řada prodejců na stránkách. Není tedy vyžadována listinná podoba.
 • Musíte vrátit zboží obchodníkovi. V případě, že výrobek nebyl vadný a plně odpovídal kvalitativním požadavků, hradíte náklady na jeho dopravu zpět k obchodníkovi.
 • Podnikatel vám musí vrátit všechny peníze, které od vás na základě smlouvy přijal, do 15 dnů od odstoupení od smlouvy. Nemusí je ovšem poslat dříve, než mu vrátíte zboží nebo prokážete, že jste je odeslali.
 • Peníze vám musí vrátit stejným způsobem, jakým jste zaplatili. Pokud souhlasíte s jiným způsobem vrácení nebo pokud vám tím nevzniknou žádné náklady, může vám podnikatel vrátit peníze i jinak. Obchodník si může strhnout svoje náklady, ale jen tehdy, když mu to výslovně umožňuje zákon.


Pozn.: Všechny lhůty se počítají ode dne následujícího po dané události, tzn. den po uzavření smlouvy apod. 

 

Vyzkoušet, nezničit!
 

Některé internetové obchody stále kladou na spotřebitele nepřiměřené požadavky (například požadují vrácení v originálním neporušeném obalu či odmítají převzít zboží, které nese známky vyzkoušení). Zákonná lhůta přeci slouží k vyzkoušení, jak ve skutečnosti zboží vypadá a jaké má reálné vlastnosti. To nezjistíme dříve, než ho máme doma v ruce. Na druhou stranu někteří spotřebitelé vrací zboží značně poničené, protože ho celých čtrnáct dnů usilovně používají.

Z praxe vyplývá, že spotřebitel podnikateli odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než bylo nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. E-shop není půjčovna a zneužívat možnost odstoupit se nevyplatí. Podnikatelé mohou zboží překontrolovat, a pokud je musí nechat opravit, strhnou rozdíl z částky, kterou vrátí spotřebiteli. To ovšem neznamená, že zákazníkovi naúčtují každou kontrolu technikem. Spotřebitelé, kteří zboží vyzkouší normálním způsobem, mají nárok na vrácení celé kupní ceny. Pokud podnikatel nesdělí podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění odstoupení od smlouvy či neodkáže na formulář pro odstoupení od smlouvy, není spotřebitel povinen za snížení hodnoty platit.

Příklad: Spotřebiteli, který si koupí digitální fotoaparát, pojede s ním na dovolenou, kde ho bude intenzivně používat a pak ho vrátí poškrábaný a od písku, bude moci e-shop strhnout částku za čištění či opravu.

Pokud si ovšem koupíte počítač, zapnete ho, zaregistrujete si operační systém, nainstalujete používané programy a zjistíte, že počítač nevyhovuje třeba z hlediska ergonomie nebo výkonu, můžete ho vrátit a prodejce si nesmí účtovat za práci technika, který programy odinstaluje a uvede nastavení do původního stavu.

Ne vše jde vrátit
 

Od některých speciálních smluv odstoupit nejde, i když jsou uzavřeny na dálku. Jde o tyto případy:
 • smlouvy, u kterých se cena určuje podle burzy či podobného trhu (například zlato, ale mohou to být i některá francouzská vína)
 • věci upravené na míru (nechali jste si na míru zkrátit objednané kalhoty nebo vyrýt monogram do krytu nového tabletu)
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze (syrové maso, mléčné výrobky, řezané květiny)
 • zboží, které nelze vrátit vzhledem k jeho vlastnostem (např. intimní a hygienické pomůcky)
 • počítačové programy nebo nosiče s hudbou či filmem s porušeným obalem, i když obal není hygienický
 • objednávky předplatného novin nebo časopisů
 • termínované smlouvy na ubytování, dopravu, stravování nebo volnočasové aktivity (třeba divadlo, kino)
   

Pokud se spotřebitel a prodejce nedohodnou jinak, nelze odstoupit ani od smluv, jejichž předmětem jsou:

 • poskytnutí služby, která se začala se souhlasem spotřebitele plnit před uplynutím lhůty na odstoupení
 • výrobek zhotovený podle individuálních požadavků jednoho spotřebitele nebo určený (zhotovený) pro jednoho spotřebitele
 • loterie a podobné hry
   

Přihlásit