dTest: Varování před slevovým portálem Královna slev

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 3.4.2014   

Spotřebitelská poradna dTestu zaznamenala množící se stížnosti na slevový portál Královna slev. Zákazníci tohoto portálu si stěžují, že buď vůbec neobdrželi zaplacený slevový kupón, tzv. voucher, nebo že ho samotní dodavatelé zboží a služeb odmítají přijmout. Provozovatel portálu neplní závazky vůči svým smluvním partnerům a nekomunikuje.

„V rámci služby smírného řešení sporů VašeStížnosti.cz jsme se dozvěděli o problémech s tímto slevovým portálem,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu, a dodává: „Na místě je opatrnost.“ Slevový portál totiž nedodržuje své závazky jak vůči spotřebitelům, tak vůči dodavatelům zboží a poskytovatelům služeb.

Královna slev dle získaných informací neplatí svým smluvním partnerům, kteří z tohoto důvodu odmítají poskytovat plnění zákazníkům. Spotřebitelé by sice měli vymáhat dodání zboží či poskytnutí služeb zejména na samotném dodavateli, přesto však určitou míru odpovědnosti nese i slevový portál. Zvláště za situace, kdy spotřebitelům nejsou známy vzájemná práva a povinnosti slevového portálu a jeho dodavatelů a jejich vztah je pro zákazníky netransparentní. Právní normy totiž neříkají jednoznačně, jak má poskytování zboží či služeb na základě voucheru probíhat. Slevový portál se staví do role zprostředkovatele. Jedná však se zákazníky vlastním jménem, prezentuje nabídky jiných dodavatelů, vystavuje zákazníkům vouchery a inkasuje od nich peníze. Spotřebitel tak má dojem, že uzavírá smlouvu se slevovým portálem a dodavatelům pak předkládá pouze voucher. Nelze ani vyloučit účelové odmítání voucherů ze strany dodavatelů, i kdyby peníze obdrželi.

Z internetových recenzí je však patrné, že problémem není jen nedodržování smluv s obchodními partnery, ale i samotné dodávání slevových voucherů. Například jeden ze zákazníků uvedl, že vystavený voucher, který si objednal 3. prosince 2013, přestal platit už dva dny před objednáním.

Pro zákazníky je obtížné slevový portál kontaktovat. Na zákaznické lince uvedené na stránkách www.kralovnaslev.cz se volajícím dostane pouze informace, že se vyřizují požadavky osob, jež se dovolaly před nimi. Pokus o e-mailovou komunikaci končí automatickou odpovědí.

Pro neplnění závazků byl na společnost GELIKON PRAHA, která je provozovatelem slevového portálu www.kralovnaslev.cz, již dvakrát podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

dTest, o.p.s. je největší českou organizací na ochranu spotřebitele, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit