Vyjádření dTestu k otázkám a námitkám týkajícím se testu nosičů dětí – klokanek (dTest 3/2014)

Vyjádření k otázkám týkajícím se ergonomie:

Náš test ukázal, že i mezi nosítky, která jsou někdy kriticky označována jako „visítka“ (tj. pozice nohou dítěte v nich netvoří ideální M, kdy jsou kolena výše než zadeček dítěte), jsou z pohledu ergonomie rozdíly. Ke každému nosítku jsme přistupovali individuálně a posuzovali jeho konkrétní vlastnosti, nikoli vlastnosti skupin nosítek podobně vypadajících. Jsou nosítka z tohoto pohledu vhodná a méně vhodná – vše reflektuje naše ergonomické hodnocení. Tvrzení, že nosič, v němž pozice dítěte netvoří pomyslné M, je bez dalšího nebezpečný a zdraví ohrožující, je příliš zjednodušené a podle výsledků testu neodpovídá skutečnosti.

Méně vhodná nosítka z pohledu ergonomie: BabyBjörn Original, Chicco Go, Infantino Flip, Britax – měla příliš úzkou sedací část, dítě v nich má příliš rovná záda a volně visící nohy; tato nosítka proto měla špatné hodnocení a skončila až v druhé polovině hodnotící tabulky.
Nejlepší pozicí z pohledu ergonomie (zvláště u malých dětí) je tzv. M pozice, která je vhodná pro zajištění správného vývoje kyčlí. Také ulevuje tlaku na zadeček dítěte a pomáhá udržovat páteř ve tvaru písmene C (důležité pro malé děti cca do 6 měsíců) – to vše jsme v článku psali. Takové charakteristice odpovídají nejlépe nosítka Manduca a ErgoBaby – proto mají nejvyšší hodnocení ergonomie (Manduca dokonce velmi dobře).

Produkty Cybex 2.go a BabyBjörn One jsou někde mezi. Ergonomické hodnocení bylo mnohem lepší než u výše uvedených nosítek se špatnými ergonomickými vlastnostmi; nicméně bylo horší než u modelů Manduca a Ergo Baby. Ergonomické parametry byly dostačující, aby Cybex 2.go a BabyBjörn One dostaly dobré hodnocení. Hodnocení experta na ergonomii bylo pro tyto dva výrobky lepší než pro BabyBjörn Original, Chicco Go, Infantino Flip či Britax, protože sedací část je širší a nohy tu mají lepší oporu.
Ergonomické hodnocení realizoval profesionální ergonom s bohatými zkušenostmi v tomto oboru, včetně zkušeností s výrobky pro děti. Jména odborníků a laboratoří, v nichž provádíme testy, nikdy nesdělujeme, naši pravidelní čtenáři to již dobře vědí. Zavazují nás k tomu pravidla členství v organizaci International Consumers Research and Testing, jež sdružuje všechny významné světové spotřebitelské organizace zabývající se testováním výrobků. Toto pravidlo uplatňujeme bez výjimky u všech prováděných testů. Chráníme tak nezávislost naši i nezávislost spolupracujících laboratoří a jejich pracovníků, kteří před zavedením tohoto pravidla bývali často vystavováni různým tlakům.

 

Vyjádření ke způsobu hodnocení výrobků:

Test je komplexní, zahrnuje více parametrů. Vždy posuzujeme více relevantních ukazatelů, ty nejdůležitější mají nejvyšší váhu – v tomto případě měly ergonomie a bezpečnost podíl 80 % na celkovém hodnocení. Z grafu „Jak hodnotíme“ otištěném v článku je jasně patrné, co všechno a s jakou váhou jsme u nosítek testovali – bezpečnost a trvanlivost (40 %), označení a pokyny (5 %), ergonomické hodnocení (40 %), praktické zkoušky (10 %), nežádoucí látky (5 %). Hodnotící tabulka pak nabízí ještě větší detaily a na základě výsledků jednotlivých dílčích zkoušek si může spotřebitel vybrat vhodný výrobek, třeba s ohledem na věk dítěte (test se nezaměřuje jen na nošení novorozenců, ale i větších dětí, které už mají tvar páteře do tvaru S a udrží hlavičku). Váha ergonomie na celkovém hodnoceni je významná, stejně jako váha pozice nohou a zad v rámci parametru ergonomie. Hodnocení proto považujeme za vyvážené.

Dodržování norem nás pochopitelně zajímalo a považujeme jej za důležité, nicméně jsme si vědomi i toho, že velmi záleží na tom, jaké dítě je v nosítku nošeno, což uvádíme v textu. Příkladem budiž norma vyžadující, aby nosítka určená pro děti do 4 měsíců věku poskytovala dostatečnou oporu hlavy, což většina testovaných nosítek nesplňuje. Tomu odpovídá hodnocení příslušné zkoušky – i podle toho mohou spotřebitelé vybírat a my je na tento nedostatek upozorňujeme – slovně (v textu) i graficky (tabulka).

 

Vyjádření k otázce pozice dítěte čelem k opatrovníkovi:

V textu článku několikrát zaznělo, že nejvhodnější pozice dítěte je čelem k opatrovníkovi. Další pozice (jiné než čelem k opatrovníkovi) jsou možné, a to pro děti větší, které už mají páteř vyvinutou do tvaru S, cca od 6 měsíců věku. Nošení dítěte čelem od opatrovníka se nedoporučuje zejména pro malé děti a ani my ho v testu nedoporučujeme.
Platí ovšem, že změna pozice při nošení je pro dítě plus – umožňuje, aby nebylo stále ve stejné pozici (platí pro starší děti, které už mohou v jiné pozici být), což není zcela vhodné. Proto i u popisků jednotlivých výrobků je uvedeno jako plus, když nosítko umožňuje více pozic pro nošení dětí. Zároveň platí, že dítě by v nosítku nemělo trávit celý den. Ideální pozice pro nošení dítěte (čelem k opatrovníkovi) je možná se všemi testovanými nosítky. Další možnosti jsou uváděny v tabulce pro přehled a v popiskách u jednotlivých výrobků. Na hodnocení toto nemělo žádný vliv.
Parametr připevnění k opatrovníkovi nevyhrává nosítko BabyBjorn, jak zněla jedna z námitek. Velmi dobré hodnocení tohoto parametru má celkem 6 nosítek – všechny, které vyhověly příslušné normě ČSN EN 13209.

 

Vyjádření k cenám testovaných produktů:

Ceny jsou průměrné a jsou čerpány z otevřených zdrojů (internet) v době přípravy testu. Výrobky se jistě dají pořídit levněji i dráž. Testovali jsme výrobky zakoupené v oficiální distribuci.

 

Vyjádření k dalším otázkám ohledně testování produktů:

  • Opora hlavy u modelu Manduca: testovali jsme, zda nosítka poskytují dostatečnou oporu hlavy, jak vyžaduje norma a jak je důležité pro malé děti, které ještě nedokáží hlavu udržet. Některé modely mají opěrku, jiné nastavitelnou zádovou část (sloužící jako opěrka) nebo kapucku. Nebylo pro nás důležité, jaký prvek má oporu hlavy zajistit, ale zda funguje. Ukázalo se, že ve většině případů funkci opěrky hlavy neplní.
  • Rozdílné hodnocení parametru otvory pro dolní končetiny u modelů Manduca a ErgoBaby: odpovídá výsledkům testování. Laboratoř potvrdila velkou podobnost mezi oběma modely, přesto mezi nimi existují rozdíly. Co se týče otvorů pro nohy, jasné požadavky stanovuje norma. Zatímco Manduca prošla bez výhrad, ErgoBaby nikoli.
  • Křížek v řádku "bederní pás" u modelu ErgoBaby: jedná se o chybu, za což se omlouváme. ErgoBaby bederní pás má.

Přihlásit