Právo: Nákup na internetu podle NOZ

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Publikováno v časopise 4/2014

Ani nákupy přes internet neunikly pozornosti nového občanského zákoníku. Změny sice nejsou revoluční, ale kladou jak na zákazníky, tak na podnikatele nové požadavky. 

Najdete si obchod se zbožím, které sháníte, dobrými referencemi a příznivými cenami. Zboží vložíte do košíku, zvolíte dopravu, odešlete objednávku, na virtuálním terminálu banky zaplatíte a těšíte se na zboží. Napadlo by vás, že jste podle obchodních podmínek ještě neuzavřeli smlouvu? 

Stará právní úprava nabízela víc otazníků než odpovědí. Nový občanský zákoník o takové situaci říká, že pokud z okolností plyne, že obchodník chce prodat určitou věc za určitou cenu, pak se jedná o nabídku. Vložením zboží do košíku a jeho objednáním dáte obchodníkovi vědět, že s nabídkou souhlasíte a tím bez dalšího uzavíráte kupní smlouvu. Odpadají tedy dříve nutná potvrzování a podobné formality, kvůli kterým někteří obchodníci nákup komplikují. Potvrzení o přijetí objednávky má dle nové legislativy pouze potvrzovací účinek, aby obě strany měly jistotu, že si rozumí. Obchodník musí zákazníka poměrně rozsáhle poučovat o právech, která z nákupu na internetu plynou. Ceny musí být transparentní, uváděny včetně veškerých daní, poplatků a dalších nákladů.

Odstoupení od smlouvy

Také nový občanský zákoník umožňuje spotřebitelům odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu do čtrnácti dnů. V případě smluv o poskytování služeb se tato lhůta počítá od uzavření smlouvy, u dalších typů smluv nejčastěji od doručení zboží nebo od převzetí poslední části dodávky zboží (v případě, že obchodník věc posílá po částech, třeba sestavu kuchyňské linky). Pokud je domluva na opakovaném plnění, kdy prodejce má posílat zboží v daných časových intervalech, pak lze odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od první dodávky. 

Pokud vás podnikatel řádně nepoučí o vašem právu odstoupit od smlouvy, lhůta se prodlouží o rok, tedy na rok a 14 dní. Ale pozor – pokud podnikatel svou poučovací povinnost splní dodatečně, běží od následujícího dne již jen čtrnáctidenní lhůta.

Práva a povinnosti

Zatímco obchodník má přirozeně povinnost zboží dodat, zákazník jej stejně tak musí zaplatit a převzít. Mylná je představa, že nepřevzetí zboží na poště znamená, že jste od smlouvy odstoupili. K odstoupení je třeba jednat aktivně, tedy dát váš úmysl prodávajícímu náležitě vědět. Nepřevzetím zboží porušujete vaši povinnost a obchodník za takové porušení může požadovat i zaplacení smluvní pokuty, pokud si ji předem platně sjedná.

Zákonná lhůta slouží k vyzkoušení, jak ve skutečnosti zboží vypadá a jaké má reálné vlastnosti. Což nezjistíte dříve, než ho máte doma v ruce. Na druhou stranu někteří spotřebitelé vracejí zboží značně poničené, protože ho celých čtrnáct dnů usilovně používají. Proto je v novém občanském zákoníku ustanovení, na jehož základě spotřebitel podnikateli odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné k jeho vyzkoušení s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. E-shop není půjčovna a zneužívat možnost odstoupení se nevyplatí. 

Podnikatelé zboží překontrolují, a pokud je budou muset nechat opravit, strhnou náklady s tím spojené z částky, kterou vrátí spotřebiteli. To ovšem neznamená, že zákazníkovi naúčtují každou kontrolu technikem. Spotřebitelé, kteří zboží vyzkouší normálním způsobem, mají nárok na vrácení celé kupní ceny. Pokud podnikatel nesdělí podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění odstoupení od smlouvy či neodkáže na formulář pro odstoupení od smlouvy, není spotřebitel povinen za snížení hodnoty platit. 

Existují výjimky

Právo na odstoupení od smluv uzavřených na internetu není neomezené. I nový zákoník zná řadu výjimek, u kterých nelze zakoupené zboží nebo službu vrátit. 

Odstoupit nelze například v případech, kdy zboží pod-léhá rychlé zkáze, je upravené na míru nebo pokud je porušený hygienický obal. Vracet nelze programy či hudbu, pokud porušíte obal nebo ji stáhnete z internetu. S rozvahou je třeba přistupovat i ke smlouvám na ubytování, dopravu či volnočasové aktivity (nákup vstupenek), ani ty nelze bez udání důvodu zrušit.

Jak správně odstoupit od kupní smlouvy
  • Odstoupení stačí během čtrnáctidenní lhůty odeslat na adresu obchodníka. Na rozdíl od staré úpravy nevadí, když obchodníkovi dojde odstoupení později, důležitý je čas odeslání.
  • Smlouvu uzavíráte elektronicky, odstoupit tedy můžete stejným způsobem, například pomocí vzorového formuláře. Není vyžadovaná listinná podoba.
  • Do 14 dnů od odstoupení musíte zboží vrátit prodejci – buď osobně předat, nebo alespoň odeslat (dříve nebyla tato lhůta stanovena). Náklady na dopravu k obchodníkovi hradíte vy.
  • Podnikatel vám musí vrátit peníze, které od vás na základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nemusí je ovšem poslat dříve, než mu vrátíte zboží nebo prokážete, že jste jej odeslali.
  • Náklady na dopravu od obchodníka k vám se vrací jen do výše nejnižší nabízené varianty. Pokud prodejce například nabízí nejnižší poštovné za 80 Kč, ale vy si objednáte kurýra za 200 Kč, tak vám v případě odstoupení prodejce vrátí kupní cenu zboží + poštovné ve výši 80 Kč.
  • Peníze vám prodejce musí vrátit stejným způsobem, jakým jste zaplatili. Ovšem pokud souhlasíte s jiným způsobem vrácení nebo pokud vám tím nevzniknou žádné náklady, může vám podnikatel vrátit peníze i jinak. 

Přihlásit