dTest: Patero odpovědí na spotřebitelské otázky

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 14.3.2014   

15. březen je Mezinárodním dnem spotřebitelských práv. Zboží a služby nakupujeme téměř denně, přesto si často nejsme jisti svými právy a povinnostmi. dTest připravil českým spotřebitelům k svátku patero odpovědí na patero častých spotřebitelských otázek.

Vztahy mezi spotřebitelem a prodávajícím či poskytovatelem služeb upravuje zejména občanský zákoník. Neznalost našich práv nás může při řešení spotřebitelských problémů opravdu přijít draho. Znáte odpovědi na následující otázky?

Potřebuji nutně pro uplatnění reklamace fakturu či účtenku? Nikoliv. Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že jste u prodejce věc zakoupili. To lze doložit třeba výpisem z bankovního účtu, záručním listem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (pokud jej nikdo jiný neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.

Prodejce mi řekl, že není možná reklamace zboží, protože bylo v době nákupu ve slevě. Má pravdu? Toto tvrzení je neoprávněné. I zlevněné zboží můžete reklamovat po dobu 24 měsíců. Výjimku tvoří sleva, která byla poskytnuta pro vadu výrobku – pro takovou vadu pak zboží reklamovat nelze, na všechny ostatní vady daného zboží záruka ovšem platí.

Koupil jsem si notebook na IČ, přesto mám stejná práva jako spotřebitel. Mám pravdu? Pokud uvedete ve smlouvě identifikační číslo, můžete tím dávat druhé straně smlouvy najevo, že do právního vztahu vstupujete jako podnikatel. Z toho plynou určité rozdíly ve vašich právech. Například nemáte pro uplatnění reklamace lhůtu 24 měsíců a není stanovena lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace. Tvrdíte-li, že jste nevystupovali jako podnikatel, musíte to v případě sporu prokázat.

Od každé smlouvy mohu odstoupit. Je tomu tak? Odstoupit od smlouvy je možné pouze v případech, kdy to umožňuje zákon nebo se na tom dohodnete s prodávajícím. Odstoupit od kupní smlouvy můžete například tehdy, pokud prodejce třikrát uzná vaši reklamaci ohledně stejné závady zboží nebo není-li možné věc opravit či vyměnit. Odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů máte právo také v případě nákupu přes internet či po telefonu, tj. u smluv uzavíraných formou komunikace na dálku (s určitými výjimkami, například pokud je zboží upraveno na přání zákazníka).

Provozovatel e-shopu tvrdí, že nemohu odstoupit od smlouvy do 14 dnů, když jsem si zboží vyzvedl osobně. Je to pravda? Není. Pokud smlouva byla uzavřena přes internet, na právu na odstoupení nic nemění způsob převzetí zboží.

Spotřebitelská poradna dTestu vyřídila od začátku roku téměř sedm a půl tisíce dotazů. „Spotřebitelé chtějí nejčastěji řešit problémy s reklamací, jakostí či nedodáním zboží a týkající se nekalých obchodních praktik. Zajímá je také odstupování od smluv uzavřených prostředky komunikace na dálku či mimo prostory obvyklé k podnikání. Nejvíce řešíme stížnosti týkající se spotřebního zboží, finančních služeb, mobilních operátorů či služeb spojených s bydlením,“ uvedl Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

dTest, o.p.s. je největší českou organizací na ochranu spotřebitele, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit