Právní poradna: Případy dle nového občanského zákoníku

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Jaká jsou nově vaše práva, když prodejce nedodá zboží včas, když doma uzavřete smlouvu na montáž předmětu vyrobeného na zakázku nebo když prodávající nepřevezme zásilku s reklamovaným zbožím? Poučte se z případů, se kterými se spotřebitelé obracejí na naši poradnu.

Spotřebitelská poradna dTestu

Do nepříjemné situace se může dostat každý, proto vám přinášíme informace, jak se co nejefektivněji domoci svých práv s naší pomocí:

1) Uložte si do telefonu číslo poradenské linky dTestu 299 149 009. Každý všední den od 9 do 17 hodin jsou vám k dispozici naši poradci. Předplatitelé dTestu mohou využít přednostních služeb na čísle 272 272 273.

2) Setkáte-li se při nákupu, reklamaci či v jiné situaci s problémem, se kterým si nevíte rady, a je všední den mezi 9. a 17. hodinou, volejte hned.

3) Potřebujete-li vyřešit složitější problém, mějte po ruce všechny písemnosti (např. účtenku, smlouvu, záruční list), připravte si stručné shrnutí problému, aby se náš poradce mohl v dané věci rychle zorientovat a poradit vám, jak postupovat.

Objednal jsem si navigaci do auta v jednom e-shopu. Počítal jsem s tím, že do týdne dorazí. Poté, když ani osmý den nepřišla, jsem kontaktoval prodejce, avšak neúspěšně. Dodatečně jsem si všiml ustanovení ve všeobecných obchodních podmínkách, kde je doba dodání stanovena na dva týdny od potvrzení objednávky. Pokud ani po této době neobdržím objednané zboží, mohu od smlouvy odstoupit? Kdybych věděl na začátku, že to bude trvat takhle dlouho, koupil bych ji jinde.

Václav N.

Současný občanský zákoník oproti tomu dřívějšímu neopravňuje spotřebitele k odstoupení od smlouvy jen pro nedodržení dohodnuté doby pro dodání zboží bez dalšího. Opoždění s plněním neboli prodlení na straně prodávajícího zakládá právo odstoupit od smlouvy ihned jedině tehdy, pokud představuje podstatné porušení smlouvy. Jinými slovy by musel být prodávajícímu již při uzavírání smlouvy znám význam splnění dané povinnosti pro spotřebitele, který by smlouvu neuzavřel, kdyby její nesplnění předvídal. V ostatních případech se vyžaduje poskytnutí dodatečné lhůty, která nesmí být nepřiměřeně krátká. V tomto případě ještě tak týden navíc. Ať už prodávajícího o tom vyrozumíte či jen mlčky necháte dodatečnou lhůtu pro dodání uplynout, její nevyužití prodávajícím vám zajistí právo smlouvu jednostranně zrušit.

 

Manželku telefonicky kontaktoval pracovník společnosti vyrábějící venkovní rolety. Domluvili si nezávaznou schůzku s prezentací aktuální nabídky s návštěvou u nás doma. Byl jsem přítomen až jejímu závěru, kdy se podepisovala objednávka rolet na jižní stranu domu. Nechali jsme se s manželkou přesvědčit a podepsali jsme. Po pár dnech se nám celá záležitost rozležela v hlavě a rozhodli jsme se objednávku vzít zpět. Pracovník společnosti nám však sdělil, že zrušení objednávky je možné za podmínky současného uhrazení stornopoplatku ve výši 50 % z ceny zakázky, protože už byla zadána do výroby. Když byla smlouva uzavřena mimo provozovnu, tak bychom měli mít právo od smlouvy odstoupit bez sankce. Nebo ne?

Roman D.

Máte pravdu v tom, že smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory je možné bez jakéhokoliv finančního postihu zrušit ve čtrnáctidenní lhůtě od jejich uzavření. Z tohoto pravidla však existují výjimky, jejichž okruh nový zákoník významně rozšířil. Nově tedy nelze odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zakázková výroba například venkovních rolet vytvořených i upravených podle potřeb a přání zákazníka. Rozhodnete-li se přesto pro stornování objednávky, je možné se dovolávat nepřiměřenosti výše odstupného. Jelikož odstupné ve výši 50 % lze považovat za nepřiměřené, nemělo by se přihlížet k tomu, že taková podmínka byla stanovena ve smlouvě.

 

Poslední dva týdny řeším reklamaci šatů zakoupených přes internet. Jejich ušití ze zvolené látky jsem si u prodávající zadala před dvěma měsíci. Když však šaty dorazily, vůbec neodpovídaly objednanému střihu a ani materiál neměl avizované vlastnosti. Snažila jsem se s prodávající dohodnout na předělání, ale po týdnu mi přestala odpovídat na e-maily. Zaslala jsem tedy šaty zpět i se sepsanou reklamací, ale zásilka se mi vrátila. Byla přesto reklamace uplatněna?

Soňa K.

Ano, byla, zřejmě i přes snahu prodávající se reklamaci vyhnout. Zásilka se musí dostat do sféry dispozice adresáta. Jestliže se s jejím obsahem neseznámí, i když jí bylo uložení zásilky na poště oznámeno vhozením lístku do schránky, jde to k její tíži. Platí, že zásilka řádně došla, a navíc zákon předpokládá, že k doručení došlo třetí pracovní den po jejím odeslání. Od tohoto okamžiku běží zákonná třicetidenní lhůta k vyřízení reklamace.

Přihlásit