Parní čističe: Ověřená bezpečnost?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 7/2007

Tři nevyhovující parní čističe, na které se přišlo při testu (viz TEST 8/2007), dostaly podle odborníků německé spotřebitelské nadace osvědčení „Ověřená bezpečnost“ neprávem!

Parní čističe Hoover VSB 1210, Solac LV1450 a Tien Vita neobstály ve zkouškách bezpečnosti. U modelu Hoover byly zjištěny závažné nedostatky v elektrické bezpečnosti (u rozvodu a upevnění kabell uvnitř přístroje), čističe Solac a Tien Vita jsou pro provoz s párou vybaveny aretačním spínačem, což příslušná norma z důvodu nebezpečí úrazu zakazuje.
Model Solac navíc neobstál ve zkoušce pádem, která je pro ruční přístroje předepsána.
Německá spotřebitelská nadace Stiftung Warentest upozorňuje na znepokojující zjištění: všechny tři přístroje nesou pečeť „Ověřená bezpečnost“ („Sicherheit geprüft“), která je pro spotřebitele signálem, že se jim do ruky dostává bezpečný výrobek, který neohrozí jejich zdraví a majetek. Toto osvědčení udělují inspekční a certifikační orgány, jako TÜV, LGA (Zemský zdravotní úřad) či zahraniční zkušebny. Výrobci, dovozci či distributoři mají právo požádat o dobrovolnou kontrolu bezpečnosti výrobků.
Pokud výrobek ve zkouškách vyhoví, je tato skutečnost spotřebitelské veřejnosti sdělována prostřednictvím pečeti, resp. značky „Ověřená bezpečnost“. Tři nevyhovující parní čističe, na které se přišlo při testu, dostaly podle odborníků německé spotřebitelské nadace osvědčení „Ověřená bezpečnost“ neprávem! Bohužel se nejedná o ojedinělý jev. Obdobné zkušenosti z testování výrobků má i naše sdružení, které již mnohokrát (i v době nedávné) upozorňovalo na rozpor mezi deklarovanými certifikáty bezpečnosti a zjištěnou skutečností.


Přihlásit