dTest: Chystaná novela okleští práva zákazníků ve sporech s operátory

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 27.2.2014   

Vláda bude jednat o návrhu novely zákona o elektronických komunikacích. Pokud návrh projde, zákazníkům se výrazně prodraží spory s operátory a navíc přijdou o možnost odvolat se.

Spory mezi operátory a jejich zákazníky běžně neřeší soudy, ale Český telekomunikační úřad. Řízení je levnější než soudní spor a zákon stanovuje lhůty, ve kterých má úřad rozhodnout. To by měla novela změnit. „Zvýšení poplatků za správní řízení, zrušení lhůt pro vydání rozhodnutí a nemožnost odvolat se – to jsou tři zásadní body předkládaného návrhu. Bude-li přijat, odpadnou tak největší výhody řešení sporů prostřednictvím ČTÚ,“ říká Miloš Borovička, právní poradce dTestu.

Spory o peněžitá plnění využívají nejčastěji operátoři k vymáhání nezaplacených faktur. Správní poplatek činí v současné době 4 % z vymáhané částky, nejméně 200 Kč. Návrh novely stanovuje minimální výši poplatku na 1000 Kč. dTest varuje, že zvýšení poplatků nepřiměřeně navýší drobné dluhy. „S náklady právního zastoupení operátora a náklady na vymožení by se mohla nezaplacená dvousetkorunová faktura vyšplhat na tisíce,“ vysvětluje Miloš Borovička. Zdražit má i námitkové řízení, kterým se zákazník může domáhat přezkoumání reklamace vyúčtování. Z dosavadních 100 Kč by se poplatek zvýšil na 200 Kč.

Nesouhlasí-li zákazník s rozhodnutím ČTÚ, může v současnosti podat opravný prostředek, tzv. rozklad. I to má návrh novely změnit. „Rozklad, pro laika vlastně forma odvolání, by měl být přípustný až od vymáhané částky 10.000 Kč. Většina spotřebitelů by tak ztratila možnost opravného prostředku,“ uvádí Borovička.

dTest upozorňuje, že návrh novely zákona nepřináší mnoho dobrého ani zákazníkům, ani obchodníkům. „ČTÚ nezvládá vyřizovat spory v zákonných lhůtách, a tak se navrhuje lhůty prostě zrušit,“ uzavírá Borovička. Pozitivně lze podle dTestu hodnotit jednu navrhovanou změnu – aby operátoři mohli požadovat náhradu nákladů řízení, museli by zákazníky před zahájením sporu upomenout. Toto opatření by pomohlo předcházet narůstání dluhu o úroky a další sankce.

Kontakty pro média:
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

dTest, o.p.s. je největší českou organizací na ochranu spotřebitele, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit