Jak vybrat mléko

Obsah zářijového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2019 Obsah zářijového vydání

Aktualizováno: 26.2.2014

V obchodech se smí prodávat pouze mléko, které prošlo tepelnou úpravou, během níž byly zneškodněny nežádoucí mikroorganismy. Na obalech mléka nacházíme různé informace a údaje včetně pojmů jako pasterizace, UHT, homogenizace, standardizace a další. Co si pod nimi představit? Označují způsob úpravy, kterou mléko prošlo, než se dostalo ke spotřebiteli. Ten se podle nich může rozhodnout, které mléko si vybere.

Homogenizované mléko – mlékárenská úprava, při níž se tukové částečky pod tlakem rozdělí na kuličky o stokrát až tisíckrát menším objemu, které se v tekutině rovnoměrně rozptýlí. Změna je nevratná, jejím účelem je zabránit vyvstávání tuku na povrchu mléka či mléčných výrobků.

Plnotučné bez standardizace, v Česku označované též jako selské – má obsah tuku, který se po nadojení nezměnil přidáním ani odebráním, nesmí však být nižší než 3,5 procenta.

Plnotučné se standardizací– má obsah tuku nejméně 3,5 procenta, nejméně 2,9 procenta bílkoviny a hmotnost nejméně 1028 gramů na litr. Ve standardizovaném mléce se povoluje přidání nebo odebrání mléčného tuku tak, aby bylo dosaženo deklarované tučnosti.

Polotučné mléko má obsah tuku nejméně 1,5 a nejvýše 1,8 procenta.

Odstředěné (nízkotučné) je mléko, v němž byl obsah tuku snížen tak, že ho má nejvýše 0,5 procenta.

Pasterované mléko prošlo krátkodobým zahřátím na teplotu minimálně 71,7 °C po dobu 15 sekund nebo veškeré kombinace teploty a doby s rovnocenným účinkem. Smí být označeno jako čerstvé. Vysoká pasterace u mléka znamená zahřátí na teplotu minimálně 85 °C. Musí se skladovat při teplotě od 4 °C do 8 °C.

UHT (vysokotepelné ošetření) - mléko je zahřáto na 135 °C po dobu nejméně jedné sekundy, čímž se zničí všechny mikroorganismy a jejich spóry. Toto mléko se označuje jako trvanlivé a mělo by vydržet při pokojové teplotě po celou dobu deklarované trvanlivosti.

Obohacené (fortifikované) – pod tímto označením najdeme mléko s přídavkem mléčných bílkovin, minerálních solí nebo vitamínů. Přidávají-li se bílkoviny, musí být jejich obsah v obohaceném mléku nejméně 3,8 procenta.

Aby se zamezilo falšování mléka a klamání spotřebitelů, musí potravina s označením mléko splňovat požadavky české vyhlášky č. 77/2003 Sb. a unijního Nařízení Rady (ES) 1234/2007.

Databáze testovaných výrobků

Polotučné trvanlivé mléko (12 výrobků)
poslední aktualizace: 27.2.2014
Polotučné čerstvé mléko (11 výrobků)
poslední aktualizace: 27.2.2014


Přihlásit