Podnět živnostenskému úřadu pro šíření obtěžující tištěné reklamy

V dubnovém dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2017 V dubnovém dTestu

Vydáno: 7.2.2014   

Dostáváte do schránky mnoho letáků, o které nestojíte? Máte na schránce jasné upozornění, že si to nepřejete, a přesto přibývají další? Použijte tento vzor k prosazení svých práv.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je vhodné využít v případě, kdy je spotřebitel obtěžován opakovaným zasíláním tištěné reklamy na svou adresu i přes to, že dal jednoznačně najevo svůj nesouhlas. Takový nesouhlas lze projevit například upozorněním odesílatele reklamy nebo označením poštovní schránky nápisem, že si nepřejete vhazovat reklamní letáky.

 

Jak tento vzor použít?

Podnět živnostenskému úřadu může podat každý, kdo se cítí být obtěžován zasíláním tištěné reklamy.

Podání by (v případě tištěné reklamy) mělo směřovat ke krajskému živnostenskému úřadu (na území Prahy na živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy) v místě, kde má sídlo nebo místo podnikání šiřitel této reklamy (tedy subjekt, který reklamu veřejně šíří). Ten ze zákona odpovídá za způsob jejího šíření. Sídlo šiřitele reklamy lze zjistit například v obchodním rejstříku, který je přístupný na adrese www.justice.cz, nebo v živnostenském rejstříku, který je přístupný na adrese www.rzp.cz.

Pokud spotřebitel neví, kdo je šiřitelem reklamy, může podání směřovat na zadavatele reklamy (ten, kdo si reklamu objednal), který má povinnost tuto informaci sdělit živnostenskému úřadu.Přihlásit