Žádost o odstranění osobních údajů z databáze

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2017 Přečtěte si nový dTest

Vydáno: 7.2.2014   

Dostáváte nabídky, které vás nezajímají? Kontaktoval vás někdo a vy chcete mít klid? S tímto vzorem se můžete nechat vyřadit z databáze daného subjektu.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v situaci, kdy člověk zjistí, že někdo zpracovává neoprávněně nebo i oprávněně ale proti jeho vůli jeho osobní údaje.

 

Jak tento vzor použít?

Zpracovávání osobních údajů v různých databázích je dnes běžnou součástí života. Někdy jsou osobní údaje osob zpracovávány přímo na základě zákona (např. evidence obyvatel, katastr nemovitostí, poskytování většiny bankovních služeb).

V některých případech ovšem může každý ovlivnit, jestli budou jeho osobní údaje zpracovávány nebo ne. Jedná se zejména o případy, kdy jsou osobní údaje zpracovávány v různých marketingových databázích především za účelem nabízení výrobků a služeb. Nejčastějším takovým zpracováním jsou případy, kdy byly osobní údaje získány z veřejného seznamu (např. z telefonního seznamu, z katastru nemovitostí) nebo v souvislosti s činností daného obchodníka – správce osobních údajů (např. spotřebitel si u něj již něco kupoval a sdělil mu při té příležitosti osobní údaje).

Takové zpracování osobních údajů je obvykle v souladu se zákonem, ale pokud vysloví spotřebitel svůj nesouhlas, pak musí dotyčný obchodník jeho osobní údaje z databáze odstranit (viz § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů). Pokud by tak neučinil, jednalo by se o porušení zákona a spotřebitel by se mohl obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů je nutné vyslovit dle zákona písemně. To se může stát buď dopisem (doporučeným) nebo i e-mailovou zprávou na adresu toho, kdo databázi vede.Přihlásit