Jak testujeme vrtačky s příklepem

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení akumulátorových vrtaček

Výkon 55 %, zátěžový test 5 %, návod k použití 5 %, obsluha 25 %, bezpečnost 0 %, vybavenost 10 %.

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení vrtaček s příklepem

Výkon 50 %, zátěžový test 20 %, návod k použití 5 %, obsluha 20 %, bezpečnost 0 %, vybavenost 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou a v takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto konkrétním testu jsou limitujícími faktory špatné výsledky ve zkouškách výkonu, zátěžových testech a bezpečnosti.

Výkon

U příklepových vrtaček byl hodnocen výkon při vrtání s příklepem do žuly a betonu. Do žuly bylo vrtáno po pěti otvorech o hloubce 30 mm vrtákem o průměru 12 a 16 mm při snížené rychlosti přítlačnou silou 100 N, do betonu po pěti otvorech o hloubce 50 mm vrtáky o průměru 12, 16 a 20 mm při maximální rychlosti přítlačnou silou 180 N. Dále bylo vrtáno bez příklepu po pěti 5mm otvorech vrtákem o průměru 6 mm do oceli St. 37 při maximální rychlosti přítlačnou silou 125 N.

Zkoušky výkonu při šroubování jsme prováděli na borovém dřevě s vruty 6x80 a 8x80 mm a na oceli se šrouby 6x16 mm, přičemž do oceli byla nejprve vyvrtána samotná díra. Hodnotili jsme přesnost a rychlost vrtání a reakci vrtačky na změnu nastavení otáček a síly.

Zkoušelo se taktéž, jak snadno se vyjímají vrtáky ze sklíčidla po skončení vrtání. Dále jsme hodnotili přesnost a rychlost vrtání a reakci vrtačky na změnu nastavení otáček a síly.

U akumulátorových vrtaček byl hodnocen výkon při vrtání s příklepem do měkké horniny nebo kamene (pískovce, vápence). Každá vrtačka měla navrtat pět děr o hloubce 30 mm vrtákem o průměru 6 mm při maximální rychlosti a přítlačné síle 150 N. Dále jsme s každou vrtačkou zkoušeli navrtat pět 40mm děr do dřeva. Použili jsme opět 6mm vrták, maximální otáčky a přítlačnou sílu 100 N. Také při zkoušce vrtání do kovu jsme na vytvoření pěti děr o hloubce 5 mm použili 6mm vrták – vrtali jsme do oceli St. 37 při maximální rychlosti a s přítlačnou silou 150 N.

Zkoušky výkonu při šroubování probíhaly na borovém dřevě i na oceli. Do dřeva jsme za- a vyšroubovávali vruty o rozměrech 3x40, 6x80 a 8x80. Do oceli jsme používali šrouby 6x16 mm, přičemž nejprve byla vyvrtána samotná díra. Hodnotili jsme přesnost a rychlost vrtání a reakci vrtačky na změnu nastavení otáček a síly.

Akumulátorové vrtačky prošly také zkouškami životnosti baterie. Měřili jsme, kolik děr o průměru 6 mm a hloubce 40 mm při maximální rychlosti dokáže navrtat s plně nabitou baterií. Měřili jsme čas potřebný k vyvrtání každé desáté díry, mezi každou dírou jsme nechali vrtačku 30 sekund odpočinout a po deseti dírách následovala pětiminutová přestávka. Dále jsme počítali, kolik vrutů o rozměrech 6x80 mm zvládne s plně nabitou baterií zašroubovat do dřeva. Měřili jsme čas potřebný k zašroubování každého pátého vrutu, mezi každým vrutem jsme nechali vrtačku 30 sekund odpočinout a po pěti vrutech následovala pětiminutová přestávka. Zkoušky jsme následně zopakovali po 15minutovém nabíjení baterie.

Zátěžový test

Při zkouškách výdrže motoru byl prováděn cyklus vrtání do dřeva, kovu a šroubování do dřeva s přestávkami po dobu 33 hodin. Při zkouškách odolnosti příklepu byly prováděny cykly vrtání s příklepem do betonu a kamene s přestávkami po dobu 4,5 hodiny. Každý model prošel zátěžovým testem příklepového mechanismu dvakrát.

Návod k použití

Odborníci hodnotili přehlednost, úplnost a srozumitelnost návodu k použití, přítomnost základních informací, bezpečnostních varování a informace o nakládání s odpadem.

Obsluha

Byla hodnocena na pětibodové škále podle detailní tabulky jedním odborníkem. V úvahu byly vzaty také poznatky z testů výkonu.

Bezpečnost

Elektrická bezpečnost byla hodnocena podle normy ČSN EN 60745-2-1. U akumulátorových vrtaček jsme zkoumali dodržení požadavků normy ČSN EN 60 335-2-29, která pojednává o nabíječkách. Dále byla posuzována izolace jednotlivých částí vrtačky při náhodném navrtání elektrického vedení, při náhodném doteku elektrických částí, mechanická bezpečnost a ochrana proti přetížení.

Vybavenost

Byl hodnocen počet rychlostí, možnosti nastavení rychlosti, změny směru otáčení nebo nastavení krouticího momentu, déle tvar rukojetí, aretace sklíčidla, kontrolky aj.

Přihlásit