Jak testujeme topinkovače

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Opékání 60 %, obsluha 35 %, kvalita zpracování 5 %.

Opékání

Před ostrou zkouškou přípravy topinek/toastů bylo nutné se nejprve s každým přístrojem seznámit. Důvodem bylo nalézt takové nastavení stupně opečení, aby hotové toasty měly tu správnou barvu. První krajíce tedy byly pouze na zkoušku a do hodnocení se nezahrnovaly. Samotný test probíhal ve třech kolech a pokaždé jsme opekli dva krajíce. Celkem tedy bylo opečeno šest toastů. Po každé várce následovala minutová přestávka.

Hodnocení hotového toastu se skládá z času potřebného na přípravu, z jeho barvy a rovnoměrnosti opečení. Pro hodnocení barvy toastu se používá speciální barevná škála (BSI Shade chart), podle které se stanovuje správný stupeň opečení, a vypočítává se procentuální část povrchu toastu se správným stupněm opečení. Rovnoměrnost opečení toastů se hodnotí pro každou stranu obou toastů zvlášť a z těchto čtyř hodnot se následně vypočítá průměr pro jednu várku.

Laboratorní zkouška probíhala s čerstvým i zmrazeným chlebem. Při hodnocení přípravy toastů ze zmrazeného chleba bylo počítáno s delší dobou nutnou pro dosažení správného stupně opečení.

Obsluha

Hodnocení obsluhy zahrnovalo obsah návodu k použití – velikost písma, rozložení a přehlednost textu, rady a tipy k použití, bezpečnostní instrukce atd. Dále vkládání a vyjímání krajíce, nastavení stupně opečení, snadnost přerušení programu, manipulaci s táckem na drobky a celkovou údržbu.

Kvalita zpracování

V této oblasti jsme se zaměřili na výslednou kvalitu produktu. Hodnotili jsme povrchový nátěr jednotlivých dílů, spoje a přechody mezi jednotlivými materiály, zhotovení tlačítek a jejich mechanickou odolnost.

Kromě výše uvedených zkoušek jsme měřili spotřebu elektrické energie v režimu stand-by, tedy ve chvíli, kdy toast není v provozu, ale je připojen k elektrické síti.

Přihlásit