Právo: Chybně zadané číslo účtu

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2024 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 2/2014

Internetové bankovnictví a bezhotovostní převody se staly běžnou součástí našich životů. Je rychlé a pohodlné zaplatit účty od počítače či z mobilu. Stačí však malá nepozornost při zadávání čísla účtu a všechny výhody tím padnou. Místo toho nastupuje starost, jak peníze získat zpět.

Pokud si svou chybu včas uvědomíte, existuje relativně snadné řešení, které má však jednu důležitou podmínku – zadání pozdější doby splatnosti. Platební transakci je totiž možné odvolat do doby jejího přijetí bankou, což nastává obdržením vašeho příkazu. Počátek provedení transakce lze samozřejmě odsunout na pozdější termín, čímž se mění i okamžik přijetí. V případě odložené splatnosti pak můžete příkaz vzít zpět až do konce pracovního dne, který předchází datu jeho provedení.

Chyba v čísle účtu

Pokud se přepíšete v čísle účtu tak, že vytvořená kombinace čísel nikomu nepatří, nic zásadního se nestane. Banka u neexistujícího účtu nebude moci příkaz provést a odepsanou částku vám neprodleně vrátí na účet. V ten moment se obvykle o nemožnosti uskutečnit příkaz dozvíte. Poplatku za zadaný příkaz se sice nevyhnete, ale to je v tomto případě minimální újma. Horší je to v situaci, kdy zadané číslo účtu existuje, ale patří někomu jinému, než komu platba měla být určena. V takovém případě se vám nejčastěji ozve osoba marně čekající na tuto platbu a vy zjistíte svůj omyl. Požadavek už nelze stornovat, protože banka příkaz přijala. Co dělat? 

Bez zbytečného odkladu kontaktujte vašeho poskytovatele platebních služeb a požádejte ho o součinnost k navrácení peněz z nesprávné transakce. Banka se v souladu s vaším oznámením zeptá majitele účtu, kterému byla částka připsána, zda mu náleží či nikoliv. Pokud přizná, že mu peníze nepřísluší, máte vyhráno. Pokud se rozhodne zapírat, banka ho vyzve k vrácení peněz, jelikož je má bez právního důvodu. Nezafunguje-li to a nepomůže-li ani vaše výzva k dobrovolnému vydání na základě vyžádaných údajů o majiteli účtu, nezbývá než podat žalobu z titulu bezdůvodného obohacení.

Výjimka z bankovního tajemství

Údaje o majitelích účtů musí banka pečlivě střežit, jejich poskytování třetím osobám brání institut bankovního tajemství. Zákon však pamatuje na výjimky a jednou z nich je právě situace, kdy odchozí platba v důsledku vaší chyby skončí na cizím účtu. Banka je povinna vám sdělit bankovní spojení svého klienta, zejména jeho identifikační údaje. Na vás je, abyste pracovníkům banky prokázali, že majitel nesprávně zadaného čísla účtu obdržel platbu nedopatřením a jejím ponecháním se bezdůvodně obohatil. Případný nesouhlas neoprávněného příjemce s poskytnutím jeho osobních údajů nehraje žádnou roli. Za podání informace je bankovní instituce oprávněna žádat úhradu svých nákladů.

Nesprávný variabilní symbol

Variabilní symbol plní funkci přesného určení účelu platby a osoby, která ji činí. Příjemce je tak schopen danou platbu lépe identifikovat. Je-li nepřesně zadán, peníze sice dorazí na správný účet, ale přiřadit je k vaší osobě už není jednoduché. Aby vám nehrozilo prodlení se zaplacením, musíte dát příjemci na vědomí, že se chyba stala a uvést oba variabilní symboly, chybný a ten správný.

Za nevydání hrozí postih

Jestliže si neoprávněný příjemce částku přisvojí a odmítá ji vydat, vedle bezdůvodného obohacení se nadto dopouští v závislosti na výši neoprávněného příjmu buď přestupku proti majetku, nebo trestného činu zatajení věci. Jen za přestupkové jednání hrozí pachateli pokuta až 15 000 Kč. U částek vyšších než 5000 Kč je tedy na místě se obrátit na Policii ČR. 

Chyba banky

Aby byl náš výčet možných problémů s platbami prostřednictvím internetového bankovnictví úplný, musíme zmínit, že i pokud zadáte příkaz k úhradě správně, může se stát, že peníze nedorazí na místo určení. 

V takovém případě je však pochybení na straně vaší banky nebo banky příjemce. Za nesprávné provedení vašeho pokynu banka odpovídá a musí situaci napravit tak, že peníze připíše zpět na váš účet, včetně případných úroků, pokud neoznámíte, že na provedení transakce trváte. Přesný postup upravuje přímo zákon a vše spolu řeší dotyčné banky v rámci tzv. opravného zúčtování. Podnět k navrácení finančních prostředků podává banka sama nebo na základě vaší reklamace, kterou můžete podat během 13 měsíců od chybně provedené transakce. 

Jak má vypadat číslo účtu?

V národním formátu se skládá z identifikátoru účtu a kódu platebního styku. Čtyřmístný kód je přidělen Českou národní bankou a určuje bankovní instituci, u níž je účet veden. Zažilo se pro něj označení kód banky. Nejdůležitější je samotný identifikátor, jenž je jedinečným souborem číselných znaků přiřazených určitému kontu. Jejich maximální počet je 16. Vždy přítomná část je tvořena nejméně dvěma a nejvýše deseti číslicemi. Počáteční nuly jsou bez významu. Někdy však předchází až šestice dalších číselných znaků, které pak tvoří součást identifikátoru. Obě části je třeba při psaní zřetelně oddělovat.

Přihlásit